ΙΣΑ: Ναι στον προσωπικό γιατρό, αλλά με την λογική του δικαιώματος, όχι της υποχρέωσης

Δικαίωμα και όχι υποχρέωση του κάθε πολίτη και ασθενή πρέπει να είναι ο προσωπικός γιατρός, στον οποίο μάλιστα δεν θα πρέπει να επιβάλλονται τιμωρητικά μέτρα εφόσον δεν προβεί στην επιλογή, τονίζει εμφατικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, με αφορμή το άνοιγμα της πλατφόρμας από αύριο 1η Αυγούστου, για τον προσωπικό γιατρό που μπορεί να επιλέξει ο κάθε πολίτης στην Ελλάδα.

Οι ενέργειες αυτές, πρέπει να γίνονται με απόλυτο σεβασμό στην ελεύθερη επιλογή ιατρού ως προσωπικό ιατρό είτε συμβεβλημένου είτε όχι, επισημαίνει ο ΙΣΑ, προσθέτοντας ότι «Πάγια θέση του ΙΣΑ είναι να αποτελεί δικαίωμα του ιατρού να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες και να αμείβεται κατά πράξη και περίπτωση, χωρίς να ενταχθεί στο σύστημα των προσωπικών ιατρών». Το θέμα της αμοιβής κατά πράξη και περίπτωση μάλιστα, το επεσήμανε ο ΙΣΑ και στην επιστολή που απέστειλε προς τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη.

Παράλληλα ο ΙΣΑ, θέτει εννέα κρίσιμα ζητήματα για τη σωστή λειτουργία του θεσμού, που αλλάζει την λογική της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα.

Ειδικότερα :

(1) Η σύμβαση θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας από επιτροπή στην οποία να συμμετέχουν ιατροί παθολογικών, χειρουργικών ειδικοτήτων και κλινικοεργαστηριακοί (όπως ενδεικτικά ΚαρδιολόγοιΠνευμονολόγοιΝευρολόγοιΦυσίατροιΨυχίατροι), τόσο σήμερα κατά το αρχικό στάδιο εισαγωγής του θεσμού όσο και διαχρονικά. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι προηγούμενες εμπειρίες των συναδέλφων (πχ από τις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ ή παλαιότερα το ΙΚΑ) υπήρξαν τραυματικές, αφού αυθαίρετα ο οργανισμός επέβαλε απροειδοποίητα με αποφάσεις του νέους περιορισμούς ή υποχρεώσεις (πχ όσον αφορά στον αριθμό ασθενών) στους ιατρούς. Πρόκειται για αιφνιδιασμούς που κάνουν σήμερα τους ιατρούς, που αποτελούν το μόνο μέσο επιτυχίας του νέου εγχειρήματος, σκεπτικούς. Τέτοιος κίνδυνος θα πρέπει ρητά να αποκλειστεί.

(2) Θα πρέπει άμεσα να εκδοθούν οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 4931/22 υπουργικές αποφάσεις ώστε πέραν των παθολόγων και γενικών ιατρών, να μπορούν να καθίστανται προσωπικοί ιατροί και ιατροί άλλων ειδικοτήτων (κυρίως και ενδεικτικά παιδίατροι, πνευμονολόγοι, καρδιολόγοι κα).

(3) Ως ΙΣΑ δεν είμαστε σύμφωνοι με τον καθορισμό αμοιβής ανά ηλικία ασθενή. Η αμοιβή θα πρέπει να είναι ενιαία ανεξαρτήτως ηλικίας του ασθενή.

(4) Αν και πρόκειται για μία γνήσια κατ΄ ουσία σύμβαση παροχής υπηρεσιών δεν υπάρχει κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών ή λειτουργικών δαπανών των ιατρείων.

(5) Θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική αμοιβή για την έκδοση ιατρικών γνωματεύσεων καθόσον πρόκειται για παρακολουθηματική μεν, αλλά ιδιαίτερης σπουδαιότητας και συνεπειών, ιατρική πράξη, που συχνά οδηγεί στη δικαστική εμπλοκή του ιατρού. Όπως γίνεται αντιληπτό η σύνταξη ορθής γνωμάτευσης δεν είναι κάτι απλό.

(6) Δεν είναι σαφές πως θα αμειφθεί ο ιατρός για επίσκεψη ασθενή πέραν του ωραρίου για το οποίο έχει δεσμευθεί.

(7) Δεν έχει προβλεφθεί πως ο ιατρός θα αντιμετωπίσει τον ασθενή του που τον έχει επιλέξει και στην πορεία κατέστη ανασφάλιστος.

(8) Η παράλειψη καταβολής της ιατρικής αμοιβής στο τέλος του μήνα θα πρέπει να συνεπάγεται την έντοκη καταβολή της.

(9) Τέλος, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, θεωρεί ότι η θέση προθεσμίας στους ιατρούς – σήμερα στους παθολόγους-γενικούς ιατρούς η 31.7.2022- είναι περιοριστική. Το δικαίωμα του ιατρού να εγγραφεί ως προσωπικός ιατρός θα πρέπει να είναι διαρκές και απρόθεσμο.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα