ΗΠΑ: Πτώση 0,9% στις ενάρξεις κατοικιών

Μειώθηκε η δραστηριότητα κατασκευής κατοικιών στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, σε μια νέα ένδειξη επιβράδυνσης της αγοράς κατοικίας.

Οι ενάρξεις κατοικιών, υποχώρησαν 0,9% τον Ιούνιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στον εποχικό προσαρμοσμένο ρυθμό των 1,253 κατοικιών.

Οι οικιστικές οικοδομικές άδειες, μειώθηκαν κατά 6,1% από τον Μάιο στον ετήσιο αριθμό των 1,220 εκατ. Πρόκειται για την μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τον Μάρτιο του 2016.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν πτώση 0,7% για τις ενάρξεις κατοικιών και 0,3% για τις άδειες.

Τα στοιχεία για τις ενάρξεις κατοικιών είναι ευμετάβλητα από μήνα σε μήνα και μπορεί να υπόκεινται σε μεγάλες αναθεωρήσεις.

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, οι ενάρξεις αυξήθηκαν 6,2%, ενώ οι κατασκευαστικές άδειες υποχώρησαν 6,6% από τον Ιούνιο του 2018.

Συνολικά ο κατασκευαστικός κλάδος κατοικιών έχει συναντήσει προβλήματα με τις υψηλές τιμές και τα χαμηλά αποθέματα, ακόμη και με την ισχυρή αγορά εργασίας, το χαμηλό κόστος δανεισμού και τα αυξημένα εισοδήματα.

Σχετικά Νέα