Ιασώ: Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 72,5 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία «ΙΑΣΩ ΑΕ» ανακοίνωσε την αναχρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους του τραπεζικού δανεισμού της από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.

Συγκεκριμένα η εταιρεία εξέδωσε ομολογιακό δάνειο ύψους 72.500.000 ευρώ επταετούς διάρκειας με το οποίο κατέστη δυνατή η αποπληρωμή του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ.

Το ομολογιακό δάνειο εξασφαλίζεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων του ομίλου της εταιρείας και με εκχώρηση των απαιτήσεων από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ακινήτων αυτών.

Σχετικά Νέα