Η Εθνική Τράπεζα δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας

Με σκοπό τη συνεχή στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η Εθνική Τράπεζα πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στελεχών της στη Θεσσαλονίκη στις 20 και 21 Φεβρουαρίου, όπου διοργανώθηκε εκδήλωση πελατών, καθώς και σειρά επισκέψεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κ. Μακεδονίας.

Η εκδήλωση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλάνου συναντήσεων που πραγματοποιεί η Τράπεζα σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό την ενίσχυση των ΜμΕ και την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ευρύτερη ανάπτυξή τους.

Τα πλεονεκτήματα της Κ. Μακεδονίας ξεκινούν από τις ρίζες της

Η αναπτυξιακή προοπτική της Κ. Μακεδονίας βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς της. Το φυσικό πλεονέκτημα γειτνίασης με τα Βαλκάνια ευνοεί την ανάπτυξη υποδομών διεθνών δικτύων, αξιοποιώντας το κενό που έχει προκύψει από τη γεωπολιτική αστάθεια στην Ανατολική Ευρώπη. Ταυτόχρονα, ο ισχυρός παραγωγικός ιστός της Κ. Μακεδονίας, που βασίζεται στον αγροτικό τομέα και στη βιομηχανία, παρέχει τη δυνατότητα ενίσχυσης των εξαγωγών. Από την άλλη πλευρά ανερχόμενοι κλάδοι για την περιοχή, όπως είναι ο τουρισμός και η τεχνολογία, ολοκληρώνουν «την εικόνα του αύριο» της περιφέρειας, που ενισχύεται ιδιαίτερα από τη διάθεση των επιχειρήσεων για συνεργασία και επενδύσεις.

Χρηματοδοτικά προϊόντα και εργαλεία για τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων

Με βασικούς πυλώνες τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη ανάπτυξη, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν το πλέγμα κινήτρων που παρουσιάζει το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και ο ΑναπτυξιακόςΝόμος και να χτίσουν μια ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις με την καθοδήγηση του έμπειρου επαγγελματικού συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας και να λάβουν χρηματοδότηση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους και στηρίζει τα επενδυτικά τους σχέδια.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα στελέχη της Τράπεζας παρουσίασαν τα προϊόντα και τα εργαλεία που θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στην ένταξη τους στα παραπάνω αναπτυξιακά προγράμματα, όπως μεταξύ άλλων σε:

  • Βραχυπρόθεσμο Δανεισμό έναντι της επιχορήγησης (Bridge Financing)
  • Δάνειο Παγίων για την κάλυψη μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής
  • Επιστολή Προέγκρισης /πρόθεσης για χρηματοδότηση μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής, καθώς και
  • Εγγυητικές Επιστολές για τη λήψη προκαταβολών και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Περαιτέρω, μέσω των συμφωνιών που πραγματοποιεί η Τράπεζα με τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, συμμετέχει και προσφέρει στις ΜμΕ χρηματοδοτικά προγράμματα με προνομιακούς όρους εξασφαλίσεων ή/και επιτοκίου, μέσω εγγυοδοτικών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, καλύπτοντας βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Το Business Banking της Εθνικής Τράπεζας βρίσκεται δίπλα στις ΜμΕ, στηρίζοντάς τις σε κάθε τους βήμα. Για να μάθετε τις λύσεις που έχετε στη διάθεσή σας, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό μας Σύμβουλο ή κλείστε το ραντεβού σας ηλεκτρονικά εδώ.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα