Goldman Sachs: Ποιοι είναι οι τρεις καταλύτες για τις ελληνικές τράπεζες

Στις ελληνικές τράπεζες εστιάζει η Goldman Sachs, καταγράφοντας το ράλι των μετοχών μετά την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας τους τρεις καταλύτες για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η Goldman Sachs δηλώνει σχετικά εποικοδομητική για τις ελληνικές τράπεζες (με αξιολογήσεις Buy για την ΕΤΕ, την Πειραιώς και την Alpha Bank), διαμορφώνοντας το μέσο ROTE της κάλυψής της σε 12%/10% το 2023/24 (από 8% το 2022), με περαιτέρω βελτίωση του μέσου δείκτη CET1 σε 14,6%/15,4% (από 13,7%).

Αναμένει ότι ο συνδυασμός της υγιούς ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ (2,6%/1,5% το 2023/24 σύμφωνα με το ΔΝΤ, έναντι του περίπου 0,7%/1,3% που αναμένουν οι οικονομολόγοι της για την περιοχή της ΕΕ) και της στήριξης από τα κονδύλια της ΕΕ που εκταμιεύονται μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα επιτρέψει περίπου 5% ετησίως μέση αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά το 2023/24.

Ταυτόχρονα, βλέπει έναν υγιή μέσο λόγο L/D της τάξης του 0,7x (έναντι 0,9x για την ευρύτερη Ευρώπη).

Σύμφωνα με την ανάλυσή της, οι ελληνικές τράπεζες έχουν από τα ισχυρότερα αποθέματα ρευστότητας/χρηματοδότησης εντός της ζώνης του ευρώ, έχοντας μέσο δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) 198% (έναντι 153% κατά μέσο όρο για την κάλυψή μας στην ΕΕ).

Όσον αφορά την ποιότητα του ενεργητικού, οι ελληνικές τράπεζες έφτασαν σε μέσο δείκτη NPE 6% το 2022.

Αναμένει ότι ο δείκτης αυτός θα συνεχίσει να μειώνεται το 2023/24, στο 5%/3,5%, κατευθυνόμενος προς το μέσο επίπεδο της ΕΕ του 2%-3%.

Ποιοι είναι οι σημαντικοί θετικοί καταλύτες
Σύμφωνα με την Goldman Sachs, υπάρχουν σημαντικοί θετικοί καταλύτες για την Ελλάδα.

Όπως:

– Πιθανή αναβάθμιση της κρατικής αξιολόγησης σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας το 2ο εξάμηνο του 2023

– Θετικές αναθεωρήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή 2023-24

– Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια των ελληνικών τραπεζών να επαναφέρουν τα μερίσματα.

Η Goldman Sachs υπενθυμίζει ότι η ρυθμιστική αρχή των ελληνικών τραπεζών (SSM) χορήγησε πρόσφατα την πρώτη έγκριση εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία για διανομή μερίσματος από ελληνική τράπεζα.

Όπως έχει επισημάνει, υπάρχουν αρκετές μελέτες περιπτώσεων όπου η πρόοδος στον σχηματισμό κεφαλαίου και η συνακόλουθη επαναφορά των μερισμάτων από τις τράπεζες ακολουθήθηκε από επαναξιολόγηση μετοχών/τομέα.

Επίσης, η ΕΤΕ ζήτησε έγκριση από τη ρυθμιστική αρχή για την καταβολή του πρώτου μερίσματος το 2023 (από τα κέρδη του 2022) με προοπτική για διανομή 20-30% μεσοπρόθεσμα.

Η διοίκηση της Eurobank δήλωσε ότι η εταιρεία φιλοδοξεί για ελάχιστη διανομή μερίσματος 25% από το 2023, το οποίο μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να αυξηθεί μέχρι το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Πειραιώς πραγματοποίησε πρόβλεψη για 10% στο 1ο τρίμηνο του 2023 και σχεδιάζει να αυξήσει τη διανομή της στο 35% το 2025.

Η Alpha πραγματοποίησε πρόβλεψη για πληρωμή 20% στο 1ο τρίμηνο του 2023 και σχεδιάζει να την αυξήσει περαιτέρω στα επόμενα έτη.

Οι αποδόσεις των ομολόγων AT1 μειώθηκαν κατά 30-50 μ.β.

H Goldman Sachs αναφερει και ποια ήταν η αντίδραση των μετοχών/ομολόγων των ελληνικών τραπεζών.

Όπως τονίζει, οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν σημαντική θετική αντίδραση της τάξης του 13% περίπου μετά τα αποτελέσματα της πρώτης ψηφοφορίας.

Οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν επίσης μειωθεί.

Οι αποδόσεις των ομολόγων AT1 μειώθηκαν κατά 30-50 μ.β. περίπου και των προνομιούχων ομολόγων υψηλής εξασφάλισης κατά 10-20 μ.β. περίπου.

Όπως επισημαίνει η Goldman Sachs η ανταπόκριση των επενδυτών που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα δείχνει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα και οι επακόλουθες προοπτικές οικονομικής πολιτικής θεωρήθηκαν από την αγορά ως σημαντικό στοιχείο για την πιθανή αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα.

Αυτό συνάδει με τις εκτιμήσεις της GS ότι το αποτέλεσμα των γενικών εκλογών αποτελεί σημαντικό βήμα για την επιτάχυνση της εφαρμογής των απαιτουμένων για τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης μέσω της συσσώρευσης κεφαλαίων.

Η πειστική υλοποίηση των όρων του Ταμείου για την προώθηση και διευκόλυνση του διαρθρωτικού μετασχηματισμού της οικονομίας θα είναι πιθανότατα το τελικό βήμα για την ανάκτηση των αξιολογήσεων επενδυτικής βαθμίδας των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Η ανατροφοδότηση από τις ελληνικές τράπεζες έδειξε ότι η αναβάθμιση της Ελλάδας σε καθεστώτος επενδυτικής βαθμίδας μπορεί να στηρίξει την τιμολόγηση νέων ομολογιακών εκδόσεων μεσοπρόθεσμα, και ιδίως την έκδοση μέσων MREL.

 

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα