Παραδεκτή σε πρώτο στάδιο κρίθηκε η προσφυγή της Γεωργίας Μπίκα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τι λέει η ίδια.