ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πώληση κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 166.504€

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε την πώληση κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 166 χιλ. ευρώ.
Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο μέτοχος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Άγγελος Μπενόπουλος, προέβη στις 25/7/2019 σε πώληση 24.535 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 166.504,81 ευρώ.

 

Σχετικά Νέα