G20:Μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής των πολυεθνικών

Οι υπουργοί Οικονομικών της G20 – της ομάδας των 20 μεγαλύτερων αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών του κόσμου – ενέκριναν το τελικό πακέτο μέτρων για μία συνολική, συνεκτική και συντονισμένη μεταρρύθμιση των διεθνών φορολογικών κανόνων κατά τη χθεσινή συνεδρίασή τους στη Λίμα του Περού, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της μεταβατικής κυβέρνησης της Τουρκίας, Σεβντέτ Γιλμάζ, οι υπουργοί Οικονομικών της G20 εξέφρασαν ισχυρή στήριξη για το σχετικό πρόγραμμα του ΟΟΣΑ (OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting, BEPS), το οποίο δίνει λύσεις στις κυβερνήσεις για το κλείσιμο των κενών στους υφιστάμενους διεθνείς κανόνες που επιτρέπουν σε επιχειρηματικά κέρδη να «εξαφανίζονται» ή να μετακινούνται τεχνητά σε περιβάλλοντα χαμηλής ή καθόλου φορολογίας, στα οποία υπάρχει μικρή ή καμία οικονομική δραστηριότητα (τους), αναφέρεται στην ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ.

G20_Summit_Australia_2014

Οι απώλειες εσόδων από τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και την τεχνητή μετακίνηση των κερδών (BEPS) εκτιμώνται, με συντηρητικούς υπολογισμούς, σε 100 – 240 δισεκ. δολάρια ετησίως ή στο 4 – 10% των παγκόσμιων εσόδων από την εταιρική φορολογία. Με δεδομένη τη μεγαλύτερη εξάρτηση των αναπτυσσόμενων χωρών στα έσοδα αυτά ως ποσοστό των συνολικών φορολογικών εσόδων, η επίπτωση των BEPS στις χώρες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

  • Την καθιέρωση συνεκτικών εγχώριων κανόνων που επηρεάζουν τις διασυνοριακές δραστηριότητες
  • Την ενίσχυση των σημαντικών υποχρεώσεων στους υφιστάμενους διεθνείς κανόνες για τη διασφάλιση της εναρμόνισης της φορολογίας με τον τόπο της οικονομικής δραστηριότητας και της δημιουργίας αξίας
  • Τη βελτίωση της διαφάνειας καθώς και μιας ομαλότητας για τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις

Το τελικό πακέτο μέτρων, στο πλαίσιο του προγράμματος BEPS, περιλαμβάνει νέα ελάχιστα πρότυπα για αναφορές από κάθε χώρα, οι οποίες θα δώσουν για πρώτη φορά στις φορολογικές διοικήσεις μία παγκόσμια εικόνα των συναλλαγών που κάνουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει, επίσης, μέτρα για να τεθεί τέλος στη χρήση παρένθετων εταιρειών για τη διενέργεια επενδύσεων, για τον περιορισμό επιβλαβών φορολογικών πρακτικών, ιδιαίτερα στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων και αποτελεσματικές αμοιβαίες διαδικασίες συμφωνιών για να διασφαλισθεί ότι η μάχη κατά της διπλής φορολογίας δεν θα καταλήγει σε διπλή φορολόγηση.

Οι υπουργοί Οικονομικών της G20 ανανέωσαν τη δέσμευσή τους για γρήγορη, ευρεία και συνεπή εφαρμογή των μέτρων BEPS και επανέλαβαν την ανάγκη να ετοιμάσει ο ΟΟΣΑ ένα συνολικό πλαίσιο παρακολούθησης έως τις αρχές του 2016, στο οποίο όλες οι χώρες θα συμμετέχουν με ισότιμο τρόπο. Οι υπουργοί συμφώνησαν να προωθήσουν τα μέτρα για συζήτηση και λήψη μέτρων από τους ηγέτες των χωρών της G20 στη σύνοδο που θα έχουν στις 15/16 Σεπτεμβρίου στην Τουρκία.

«Η G20 αναγνώρισε ότι η διάβρωση της φορολογικής βάσης και η μετακίνηση των κερδών διαβρώνει επίσης την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη των φορολογικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, που είναι ο λόγος γιατί κληθήκαμε να ετοιμάσουμε τις πιο θεμελιώδεις αλλαγές στους διεθνείς φορολογικούς κανόνες εδώ και σχεδόν έναν αιώνα», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ Άνχελ Γκουρία.

Σχεδόν 90 χώρες εργάζονται μαζί για την ανάπτυξη ενός πολυμερούς μέσου που θα είναι σε θέση να ενσωματώνει τα μέτρα BEPSστο υφιστάμενο πλέγμα διμερών συμφωνιών. Το μέσο θα είναι ανοικτό για υπογραφή από όλους τους ενδιαφερόμενους το 2016.

Σχετικά Νέα