Γ. Στασινός: Το Ελληνικό Κύμα Ανακαίνισης πρέπει να αντικαταστήσει το Εξοικονομώ

Παρέμβαση, με συγκεκριμένες προτάσεις και αιτιολόγηση, για τον σχεδιασμό της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, από το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, την επόμενη δεκαετία, ειδικά στο θέμα της ανακαίνισης και αναβάθμισης των υφιστάμενων κτιρίων στη χώρα, από την πλευρά όχι μόνο της ενεργειακής απόδοσης αλλά συνολικά της ανθεκτικότητας των κατασκευών, κάνει σε άρθρο του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

Το άρθρο του Γιώργου Στασινού που δημοσιεύθηκε στην ελληνική EURACTIV και τις εφημερίδες της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ), στα πλαίσια του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» που χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει ως εξής:

Αναβαθμίζω: το Ελληνικό Κύμα Ανακαίνισης πρέπει να αντικαταστήσει το Εξοικονομώ

Ας είναι αυτό το τελευταίο «Εξοικονομώ» – οι ευρωπαϊκοί πόροι πρέπει να πετύχουν περισσότερα

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πρόγραμμα Εξοικονομώ, σε όλες τις μορφές του, με τα όποια παράπονα και επισημάνσεις, αποτέλεσε εν τέλει ένα από τα πιο πετυχημένα προγράμματα που σχεδίασε και εφάρμοσε ποτέ η χώρα, όπως αναδείξατε πρόσφατα και εσείς, με χρηματοδότηση από τους ευρωπαϊκούς πόρους της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, μέσω των ΕΣΠΑ και ΚΠΣ.

Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει. Για τους εξής λόγους:

1. Πρώτον, γιατί άλλαξαν τα δεδομένα σχεδιασμού. Όσες επιστημονικές και πολιτικές παραδοχές αποτέλεσαν τη βάση σχεδιασμού την περίοδο 2008-2010, που οδήγησαν στην πρώτη προκήρυξη το 2011, έχουν μεταβληθεί. Με πρώτη και κυρίαρχη την διάσταση της ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην κλιματική αλλαγή.

2. Δεύτερον, διότι έχουν μεταβληθεί τα χρηματοδοτικά δεδομένα. Οι πόροι που μπορούμε να αφιερώσουμε τα επόμενα 10 χρόνια δεν είναι απλώς περισσότεροι, είναι πολλαπλάσιοι. Δεν μπορούμε να επιμένουμε σε διαδικασίες του παρελθόντος απλά αυξάνοντας ποσά και παίζοντας με επιμέρους ρυθμίσεις. Χρειάζεται πραγματικός ανασχεδιασμός.

3. Τρίτον, διότι έχουν αλλάξει οι τεχνικές και η τεχνολογία. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια επανάσταση στα δομικά υλικά, στις τεχνολογίες εξοικονόμησης πόρων, στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων. Οι «οδηγοί» των προγραμμάτων δεν μπορούν να ακολουθήσουν τέτοιες ταχύτητες.

4. Τέταρτον και σημαντικότερο, έχουν αλλάξει οι ανάγκες. Χρειαζόμαστε όχι μόνο εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και εξοικονόμηση πόρων συνολικά. Χρειαζόμαστε όχι μόνο Εξοικονόμηση αλλά συνολική ανακαίνιση στο κτιριακό απόθεμα. Και αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

5. Πέμπτον και ουσιαστικότερο, αλλάζουν οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Η αλλαγή του κλιματικού στόχου για μείωση εκπομπών αερίων στο 55%, σημαίνει ότι θα αλλάξουν όλες οι σχετικές ενεργειακές και μη οδηγίες. Ήδη το προανήγγειλε η Πρόεδρος της Κομισιόν ότι θα συμβεί μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Ήδη οι υπηρεσίες στις Βρυξέλλες προετοιμάζονται. Το ΤΕΕ προσπαθεί με τον νέο ΚΕΝΑΚ. Αν όμως η χώρα μας και πάλι χάσει 2 ως 5 χρόνια για να ενσωματώσει αυτές τις οδηγίες, θα έχουμε χάσει μια πολύτιμη ευκαιρία στον κτιριακό τομέα, ενώ μπορούμε, τουλάχιστον χρηματοδοτικά, να προσαρμοστούμε εμπροσθοβαρώς.

Η Ευρώπη έχει ήδη πάρει τις αποφάσεις της και έχει ανοίξει το δρόμο στις εθνικές κυβερνήσεις να πάρουν επιπλέον μέτρα, με περισσότερους πόρους και καλύτερα αποτελέσματα: το ονόμασε Κύμα Ανακαινίσεων. Με πόρους τόσο από την παραδοσιακή Πολιτική Συνοχής της ΕΕ όσο και από τον νέο Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επιπλέον, η νέα ευελιξία που παρέχουν αφενός οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και αφετέρου οι ρήτρες για την αντιμετώπιση της πανδημίας στα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, επιτρέπουν στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε κράτος μέλος, να σχεδιάσει και να χρηματοδότησει με πολύ μεγαλύτερες φιλοδοξίες και λιγότερους περιορισμούς, για παράδειγμα στη χρήση φορολογικών κινήτρων, στις απευθείας επιδοτήσεις κλπ.

Με λίγα λόγια προτείνω να περάσουμε από το «Εξοικονομώ» (και «Αυτονομώ») στο «Αναβαθμίζω». Αναβαθμίζω συνολικά και απέναντι σε κάθε μελλοντική πρόκληση. Διότι τώρα είναι η μοναδική ευκαιρία να θωρακίσουμε τα παλαιότερα κτίρια μας, να βελτιώσουμε τη ζωή μας αλλά και να προετοιμαστούμε για κρίσιμα συμβάντα. Τόσο από τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (πλημμύρες, καύσωνες, πυρκαγιές κλπ) όσο και από άλλες φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισμοί. Να δημιουργήσουμε ένα Ελληνικό Κύμα Ανακαίνισης για να θωρακίσουμε το μέλλον μας.

dynamic-hellas-gif

Σχετικά Νέα