Γ. Πατούλης: 19 μεγάλα έργα και 100.000 θέσεις εργασίας στην Αττική

Τους βασικούς άξονες αλλά και τις προτεραιότητες του προγράμματος του συνδυασμού «Νέα Αρχή για την Αττική» παρουσίασε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, σε ειδική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Caravel. Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκε και το σύνολο των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων με το συνδυασμό «Νέα Αρχή για την Αττική».

«Θέλω να σας δώσω μια διαβεβαίωση. Θα σας υποσχεθώ, μόνον όσα μπορώ να κάνω. Τίποτα παραπάνω» διαμήνυσε ο κ. Πατούλης.

Στις βασικές προτεραιότητες και στόχους είναι η αντιμετώπιση του σοβαρού ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, η διασφάλιση της προστασίας των πολιτών από φυσικές καταστροφές, η αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής μέσα από 19 εμβληματικά έργα και παρεμβάσεις, η δημιουργία πάνω από 100.000 θέσεων εργασίας, η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, η επένδυση σε προγράμματα για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την πρόληψη υγείας.

«Αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων χωρίς να επιβαρύνονται οι πολίτες»
Πρώτη προγραμματική δέσμευση είναι η υιοθέτηση ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων, που θα βασίζεται σε 16 βασικά σημεία :

1. στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης, που έχουν εκπονήσει οι Δήμοι της Αττικής.

2. στη συνεργασία με το Κεντρικό Κράτος , για την υιοθέτηση fasttrack διαδικασίων, όσον αφορά καταρχήν τη χωροθέτηση των πράσινων σημείων σε κάθε Δήμο.

3. στον επανασχεδιασμό του υφιστάμενου Περιφερειακού Σχεδιασμού, χωρίς να αμφισβητούνται οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί στόχοι, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες

4. στο να τεθεί ένα οριστικό ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για να πάψει επιτέλους η Φυλή να είναι Χώρος Ταφής Ανεπεξέργαστων Απορριμμάτων

5. στην υποστήριξη δράσεων για την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων και κίνητρα για την επαναχρησιμοποίηση.

6. στην ανάπτυξη σημείων για την κεντρική συλλογή και εμπορία ανακυκλώσιμων.

7. στην επεξεργασία του υπολείμματος από την Διαλογή στην Πηγή για την παραγωγή επιπλέον ανακυκλώσιμων υλικών και την ανάκτηση ενέργειας.

8. στη σταδιακή ελαχιστοποίηση του υπολείμματος προς ταφή, σύμφωνα με την Οδηγία για την Κυκλική Οικονομία

9. στο σχεδιασμό και κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και Χώρων Υγειονομικής Ταφής των ελαχιστοποιημένων Υπολειμμάτων, που πρέπει άμεσα να αντικαταστήσουν την μη επιτρεπτή ταφή ανεπεξέργαστων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ

10. στην άμεση καθιέρωση του «καφέ» κάδου για τη χωριστή συλλογή του προδιαλεγμένου οργανικού, με παροχή κινήτρων στους μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων , όπως είναι οι χώροι μαζικής εστίασης, τα ξενοδοχεία, οι λαϊκές αγορές, κ.α.

11. στην ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής για γυαλί, χαρτί και ανακυκλώσιμα και τεσσάρων ρευμάτων στις γωνιές ανακύκλωσης.

12. στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών

13. στην παροχή Αντισταθμιστικών Μέτρων προς όφελος των Δήμων που φιλοξενούν μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και μέτρα επιβράβευσης σε Δήμους που επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά Ανακύκλωσης στην Πηγή.

14. στην κατασκευή υποδομών για την ασφαλή διαχείριση και διάθεση βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων.

15. Θα προωθήσουμε άμεσα και δυναμικά την ανακύκλωση, μέσα από την ενεργοποίηση των πολιτών. Με έμφαση στα σχολεία και στις νέες ηλικίες.

16. Θα προωθήσουμε την «πράσινη επιχειρηματικότητα», τις συνέργειες με επαγγελματικούς φορείς , αλλά και τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στη χρηματοδότηση νέων έργων.

«Αυτό που δεν κατάφεραν Δούρου και Σγουρός θα το καταφέρουμε εμείς» υπογράμμισε ο κ. Πατούλης και σημείωσε πως στόχος είναι να αξιοποιηθούν πηγές χρηματοδότησης όπως οι πόροι του ΕΣΠΑ που δεν έχουν απορροφηθεί, πόροι από το κεντρικό κράτος αλλά και πρόσθετοι πόροι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

«Νέα Αρχή στην Πολιτική Προστασία. Κανένας πολίτης απροστάτευτος»
Ζήτημα πρώτης προτεραιότητας είναι, όπως ανέφερε, η ενίσχυση του τομέα της πολιτικής προστασίας, με έμφαση στην πρόληψη. «Οι προηγούμενες διοικήσεις της Περιφέρειας Αττικής, έχουν ταυτιστεί με καταστροφικές στιγμές της Αττικής» τόνισε και πρόσθεσε πως στόχος είναι να μην ξανανιώσει ποτέ κανένας κάτοικος της Αττικής, ανασφάλεια. Ο κ. Πατούλης συνόψισε το σχέδιό για την πολιτική προστασία σε 11 βασικές θέσεις:

1. Εκτίμηση και Ανάλυση Κινδύνων, με εκπόνηση τεχνικών μελετών διαχείρισης κινδύνων ανά περιοχή,.

2. Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, με Μητροπολιτικό χαρακτήρα σε όλη την Αττική.

3. Δημιουργία βάσης δεδομένων με επιστημονικά, τεχνικά και επιχειρησιακά δεδομένα για όλη την Αττική.

4. Συστήματα επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος και ταχύτατος συντονισμός.

5. Ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης στα σχολεία, καθώς και εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών.

6. Ασκήσεις ετοιμότητας σε κάθε Δήμο και στην Περιφέρεια συνολικά

7. Αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων και τεχνολογιών, με εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης , με αποδέκτες την Περιφέρεια και τους Δήμους, έτσι ώστε να αντιδρούν άμεσα σε έκτακτες ανάγκη.

8. Έγκαιρη προειδοποίηση προστασίας κατοίκων από επερχόμενο κίνδυνο στην Αττική, με αποστολή SMS.

9. Εξασφάλιση πόρων , με αξιοποίηση εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων.

10. Αναβάθμιση του ρόλου των Συνδέσμων.

11. Διεκδίκηση από το Κεντρικό Κράτος να τεθεί ως δομική προτεραιότητα στα πλαίσια εξειδίκευσης του ΕΣΠΑ η διαχείριση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και καταστροφών.

Καθώς και τη δημιουργία τριάντα ιδιόκτητων Αντιρρυπαντικών Σταθμών, για αντιμετώπιση περιστατικών που προκαλούν ρύπανση στο θαλάσσιο περιβάλλον της Αττικής.

«Θα χρηματοδοτήσουμε αντιπλημμυρικά έργα»
Ειδική αναφορά έκανε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής για την ανάγκη αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής διατυπώνοντας 6 δεσμεύσεις:

1.Επίμονη διεκδίκηση για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου , για να αντιμετωπιστεί το χάος αρμοδιοτήτων και συναρμοδιοτήτων.

2.Χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής των μελετών οριοθέτησης και των έργων διευθέτησης ρεμάτων αφού αξιολογηθεί σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η επικινδυνότητα και οι προτεραιότητες.

3. Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και τη μείωση των συνεπειών τους.

4. Υλοποίηση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων.

5. Μακροσκοπική χαρτογράφηση των ρεμάτων

6. Λειτουργία των ρεμάτων ως «Ανοιχτά Ρέματα», για να αποτελούν πνεύμονες πρασίνου, και χώρους αναψυχής. Στο πλαίσιο αυτό οριοθετούνται και επιτηρούνται.

Ως κορυφαίο ζήτημα ανέδειξε και το θέμα της ασφάλειας.

«Θα κάνουμε την Περιφέρεια Αττικής πρωταγωνιστή στην ανάπτυξη»
Το στρατηγικό πλάνο για την ανάπτυξιακή επανεκκίνησή της περιφέρειας στηρίζεται σε 8 άξονες:

1.Αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της Περιφέρειας.

2. Διεκδίκηση νέων κι αναξιοποίητων υπαρχόντων ευρωπαϊκών κονδυλίων.

3. Συνεργασία με την εκάστοτε κυβέρνηση αλλά και διεκδίκηση για εκτέλεση με πόρους του Κεντρικού Κράτους μεγάλων έργων και παρεμβάσεων στην Αττική.

4. Σύνδεση του προγράμματος έργων της Περιφέρειας , με τα έργα που εκτελεί το Κράτος, ώστε να λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για την Αττική

5. Παροχή διευκολύνσεων και κινήτρων σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν στην Αττική. Θεωρούμε αδιανόητο εμβληματικές επενδύσεις, όπως του Ελληνικού, να μην στηρίζονται με κάθε μέσο απο την Περιφέρεια.

6. Ανάληψη πρωτοβουλιών για εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου,

7. Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αττικής, του πολιτισμού και των μνημείων της , με στοχευμένη τουριστική προβολή.

8. Θέλουμε να δημιουργηθούν άνω απο 100.000 νέες θέσεις εργασίας στην Αττική. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί αν πέραν των έργων αναπτύξουμε ως Περιφέρεια συνέργειες με τις δυνάμεις της ιδιωτικής οικονομίας κι επενδύσουμε σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο θεματικός τουρισμός, η υγεία και ευεξία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός.

«19 εμβληματικά έργα θα αλλάξουν την εικόνα της Αττικής»
Στην ομιλία του ο κ. Πατούλης ανακοίνωσε σειρά έργων και παρεμβάσεων που θα γίνουν σε συνεργασία με τους Δήμους και τα οποία είναι τα εξής:

1.Η κατασκευή και λειτουργία νέων μονάδων επεξεργασίας και διαχείρισης αστικών αποβλήτων

2. Η ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής, για να μην θρηνήσουμε ξανά απώλειες ζωών και περιουσιών.

3. Η ολοκλήρωση των μελετών και της διαδικασίας οριοθέτησης και διευθέτησης των ρεμάτων της Αττικής

4. Η υλοποίηση προγράμματος ανάδειξης ποταμών και χειμάρρων της Αττικής, στη λογική του σύγχρονου αστικού σχεδιασμού που δεν θέλουν τα ποτάμια σκεπασμένα με τσιμέντο

5. Η ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών logistics , έτσι ώστε να παράγονται νέα προϊόντα στην Αττική και να δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας.

6. Η ολοκλήρωση και εφαρμογή του σχεδιασμού του παράκτιου Μετώπου της Αττικής και των Νήσων, βάσει των αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης, του Γαλάζιου Τουρισμού και της Κυκλικής Οικονομίας.

7. Η ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της Αττικής, με την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου , τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου και τη διασφάλιση της συντήρησης του.

8. Η ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού και η σύνδεσή της με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης μέσω της αστικής σήραγγας Ηλιούπολης.

9. Η αναβάθμιση της Λεωφόρου Βουλιαγμένης (από τη σύνδεση με Δυτική Περιφερειακή έως το πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού), σε λεωφόρο ελεύθερης ροής

10.Η σύνδεση της περιφερειακής Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου

11.Η επέκταση και ολοκλήρωση της Λεωφόρου Κύμης προς Εθνική Οδό Αθηνών– Λαμίας.

12.Η υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος αναδάσωσης και δασοπροστασίας με τη φύτευση και συντήρηση τουλάχιστον 1.000.000 δέντρων σε όλη την Αττική, με στόχο να πρασινίσουν ξανά οι ορεινοί όγκοι και οι αστικοί χώροι του Λεκανοπεδίου.

13.Η αναβάθμιση των λιμανιών Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας.

14. Η δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων φιλοξενίας κι ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων.

15. Η δημιουργία μιας σύγχρονης δομής, για την ολοκληρωμένη υποστήριξη συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.

16. H αξιοποίηση των Εγκαταστάσεων που φιλοξένησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέ διεξαγωγή αγώνων και megaαθλητικών events.

17. Η ανάπτυξη δικτύου συγκοινωνίας με υδροπλάνα στα όρια της Περιφέρειας.

18.Η κατασκευή και λειτουργία ενός Νέου Γενικού Νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική.

19. Η στήριξη με ουσιαστικά μέτρα όσων ασχολούνται στην Αττική, με τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής.

«Στόχος να γίνει η Αττική 12μηνος τουριστικός προορισμός»
O υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε ότι προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία του Πρώτου Περιφερειακού Πανεπιστημίου της Αττικής, ενώ θα υπάρξουν παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού, του αθλητισμού και του πολιτισμού, με στόχο να γίνει η Αττική ελκυστικός προορισμός 12 μήνες το χρόνο.

«Προτεραιότητα η προσβασιμότητα στις πόλεις και η πρόληψη υγείας των πολιτών»
Ψηλά στην ατζέντα του προγράμματος, είναι η διασφάλιση της προσβασιμότητας και της κινητικότητας των ΑΜΕΑ για πιο «ανθρώπινες πόλεις» μέσα από την αναθεώρηση του ρυθμιστικού σχεδίου της πόλης σε συνεργασία με τους Δήμους, την προώθηση πολεοδομικών παρεμβάσεων αλλά και οι παρεμβάσεις στον τομέα της πρόληψης της υγείας

Σχετικά Νέα