Δημοσιεύθηκε στις: Δε, Ιούλ 6th, 2015

FT:Η ΕΕ εξετάζει νομική φόρμουλα για Grexit

Σύμφωνα με άρθρο του Peter Spiegel στους  Financial Times, νομικοί μελετητές της Ε.Ε. εξετάζουν τρόπους ,προκειμένου να καταστήσουν νόμιμο ένα Grexit.

Βέβαια, ο Peter Spiegel αναφέρει ότι στόχος των Ευρωπαίων δεν είναι να πιέσουν για μια τέτοια εξέλιξη, ωστόσο ανησυχούν πως εάν η χώρα μας τελικά πτωχεύσει αλλά μείνει «παγιδευμένη» μέσα στη νομισματική ένωση, δεν θα μπορεί να λάβει οικονομική βοήθεια από το ειδικό μηχανισμό μεσοπρόθεσμης στήριξης που είναι σχεδιασμένος για κράτη που βρίσκονται εκτός ευρωζώνης.

ektΟ Peter Spiegel, γράφει ότι  εάν η Ελλάδα αρχίζει να εκτυπώνει τα δικά της χρήματα – κάτι το οποίο θα μπορούσε να συμβεί σε μερικές εβδομάδες αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφασίσει να κόψει τα δάνεια έκτακτης ανάγκης προς τις ελληνικές τράπεζες – δεν θα μπορεί πλέον να δεχθεί βοήθεια από τα ταμεία ενίσχυσης της ευρωζώνης, καθώς θα χρησιμοποιεί διαφορετικό νόμισμα.

Η Ελλάδα,νομικώς θα εξακολουθεί να είναι μέλος της ευρωζώνης, αλλά δεν θα μπορεί αν ζητήσει βοήθεια από το πρόγραμμα στήριξης των χωρών που δεν ανήκουν στην Ε.Ε., γνωστό ως «ενίσχυση του ισοζυγίου πληρωμών» (BPA ). Η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Λετονία πριν ενταχθεί στο ευρώ έλαβαν βοήθεια από αυτό το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Αφού δεν υπάρχει σαφής τρόπος για να φύγει μια χώρα από την ευρωζώνη, η μόνη ρήτρα η οποία ταιριάζει σε αυτήν την υπόθεση είναι το άrθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο επιτρέπει την απόσυρση από το σύνολο της Ε.Ε. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει μόνη της να ζητήσει την έξοδό της, αλλά αυτό θεωρείται απίθανο καθώς όλο και περισσότεροι ηγέτες θέλουν να αφήσουν την Ελλάδα να φύγει από την ευρωζώνη, αλλά κανένας δεν θέλει να την δει να εγκαταλείπει την Ε.Ε.

Αξιωματούχοι λένε ότι οι δικηγόροι εξετάζουν το άρθρο 7 το οποίο υιοθετήθηκε για έναν πολύ διαφορετικό λόγο: Οταν στην αυστριακή κυβέρνηση είχε εισέλθει το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας του εθνικιστή Γεργκ Χάιντερ, οι ηγέτες της Ε.Ε. αναζητούσαν έναν τρόπο για να τιμωρήσουν τις χώρες εκείνες που δεν συμμερίζονται τις ευρωπαϊκές αξίες. Το άρθρο 7, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να καταγγείλει μια χώρα ότι παραβιάζει τις ευρωπαϊκές αξίες, και αν όλα τα κράτη μέλη συμφωνήσουν, η ΕΕ μπορεί να «αναστείλει ορισμένα από τα δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή των Συνθηκών ως προς το εν λόγω κράτος μέλος».

Η εκτύπωση χρήματος από ένα μέλος της ευρωζώνης αποτελεί σαφή παράβαση των ευρωπαϊκών αξιών; Το άρθρο 7, θα μπορούσε να επιτρέψει την προσωρινή παύση από την ευρωζώνη και όχι την πλήρη αποβολή και μάλιστα χωρίς να απαιτηθεί η συναινεση από την Ελλάδα για να εφαρμόσει αυτή η διάταξη.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, το πιο πιθανό μέτρο, είναι ένα είδος «ρήτρας ευελιξίας» που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάταξη αυτή, το άρθρο 352, ουσιαστικά αναφέρει: αν χρειαστεί να κάνετε κάτι που θα βοηθήσει την Ε.Ε. στην πορεία της, αλλά δεν περιλαμβάνεται ήδη στην συνθήκη, μπορείτε να προχωρήσετε, αλλά θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει ομόφωνη συγκατάθεση. Εδώ είναι η πραγματική γλώσσα του άρθρου:

Στο πλαίσιο των πολιτικών που καθορίζονται από τις Συνθήκες, αν η δράση της Ένωσης θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη ενός από τους στόχους που ορίζονται στις Συνθήκες, αλλά οι Συνθήκες δεν έχουν προβλέψει εξουσίες προς τούτο, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα μετά από πρόταση της Επιτροπής και αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεσπίζει τα κατάλληλα μέτρα. Αν τα εν λόγω μέτρα αποφασιστούν από το Συμβούλιο σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, αυτό θα πρέπει επίσης αν γίνει ομόφωνα μετά από πρόταση της Επιτροπής και αφού προηγουμένως έχει ληφθεί η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η πρόβλεψη για ομοφωνία σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να συμφωνήσει σε ένα Grexit, κάτι το οποίο τώρα φαίνεται εξαιρετικά απίθανο. Οπως σχολιάζει ο Peter Spiegel: «Ποιος ξέρει; Αν αυτό σημαίνει ότι τελικά θα έρθει η διάσωση θα μπορούσε να είναι η λύση.»

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo