Ευρωβούλη: Ομόφωνη έγκριση από το προεδρείο της έκθεσης Δ. Παπαδημούλη για την Διαφορετικότητα

Η ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε οδικό χάρτη για μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς στη διοίκησή του όσον αφορά την αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισμό και την καταπολέμηση του ρατσισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, το ΕΚ ενέκρινε τα μέτρα αυτά μετά την πρόταση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητατων Φύλων και τη Διαφορετικότητα, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Δημήτρη Παπαδημούλη. Η ομάδα προωθεί την ισότητα, την απαγόρευση των διακρίσεων και την διαφορετικότητα στο Κοινοβούλιο, ώστε να αντικατοπτρίζεται με περισσότερη ακρίβεια η ευρωπαϊκή κοινωνία στο σύνολό της.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, έως το 2024, το προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο, τους αντιπροέδρους και τους κοσμήτορες «ενέκρινε ομόφωνα έναν διετή οδικό χάρτη με φιλόδοξα ορόσημα για την αναπηρία, τα θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ και τη φυλετική και εθνοτική πολυμορφία».

“Τώρα η μεγάλη πρόκληση είναι η εφαρμογή όσων αποφασίσαμε. Φιλοδοξία μας είναι να καταστεί το Ευρωκοινοβούλιο πρωτοπόρος ευρωπαϊκός θεσμός στην καταπολέμηση και εξάλειψη των διακρίσεων”, δήλωσε ο κ. Παπαδημούλης.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την υιοθέτηση των μέτρων, ο αντιπρόεδρος είπε ακόμη, ότι «μπορέσαμε να εγκρίνουμε ομόφωνα έναν ολοκληρωμένο χάρτη πορείας που επιδιώκει την ισότητα, διατηρώντας παράλληλα ένα παραγωγικό διάλογο εκ του σύνεγγυς με τις ομάδες διαφορετικότητας εντός του Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα αυτά είναι νόμιμα και αποτελεσματικά. Αυτό αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για την εδραίωση της θέσης μας ως κορυφαίου θεσμικού οργάνου σε θέματα διαφορετικότητας. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι η διοίκηση του Κοινοβουλίου είναι πραγματικά αντιπροσωπευτική και προσβάσιμη σε όλους. Πρέπει τώρα να συνεργαστούμε για την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων αυτών».

Όσον αφορά την αναπηρία, θα δοθεί έμφαση στην ψηφιακή και φυσική προσβασιμότητα, στα προγράμματα θετικής δράσης, σε χρηματοδότηση και ευαισθητοποίηση.

Για τα θέματα ΛΟΑΤΚΙ+, η ενίσχυση της θεματικής μάθησης και ανάπτυξης που παρέχεται στο προσωπικό και τα διευθυντικά στελέχη, συνεχίζει να βρίσκεται ψηλά στην λίστα προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου, καθώς επίσης και η εξασφάλιση κατάλληλου προγράμματος στήριξης για όλους τους τύπους οικογενειών που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν διάφορες καταστάσεις.

Ένας από τους στόχους για την καταπολέμηση του ρατσισμού είναι η προώθηση της εθνοτικής πολυμορφίας στο προσωπικό του Κοινοβουλίου. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να εισακουστεί η εμπειρία των συναδέλφων που προέρχονται από διαφορετικά εθνοτικά περιβάλλοντα και να αξιολογηθούν οι καταγγελίες τους.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Απρίλιο, η ηγεσία του Κοινοβουλίου ενέκρινε επίσης ομόφωνα έναν χάρτη πορείας για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές διαδικασίες και τη διοίκησή του.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα