Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο 2,54% οι ίδιες μετοχές

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 17/11/2020, αγόρασε 5.084 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,375 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 22.244,55 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 700.165 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,5457% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα