Ευρωκοινοβούλιο: Ενέκρινε επιπλέον κονδύλια €100 εκατ. για ερευνητικά προγράμματα

Οι νέοι και η έρευνα αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία δόθηκε έγκριση για την επιστροφή στα κράτη μέλη πλεονάσματος 1,8 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του 2018. Συγκεκριμένα σήμερα τα μέλη του ΕΚ ενέκριναν επιπλέον κονδύλια 100 εκ. ευρώ για τα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ (80 εκ. για το Horizon 2020) και την κινητικότητα των νέων (20 εκ. για το Erasmus+).

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν, με 614 ψήφους υπέρ, 69 κατά και 10 αποχές, αύξηση της χρηματοδότησης ύψους 100 εκ. για τα προγράμματα «ναυαρχίδες» της ΕΕ: το Horizon 2020 (80 εκ. για τη χρηματοδότηση της έρευνας) και το Erasmus+ (20 εκ. για την κινητικότητα των νέων). Η έγκριση αυτή αφορά τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2019, η οποία επετεύχθη το Δεκέμβριο του 2018.

Σε ξεχωριστή ψηφοφορία, ενέκριναν, με 601 ψήφους υπέρ, 40 κατά και 12 αποχές, την επιστροφή επανεισροών του προϋπολογισμού του 2018 ύψους 1,8 δισ. ευρώ στα κράτη μέλη της ΕΕ, μέσω της μείωσης των εισφορών τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται σε ετήσια βάση σχετικά με πρόσθετους πόρους που μπορεί να προέρχονται από τόκους και πρόστιμα που πληρώνονται στην Επιτροπή, αλλά και από την μη πλήρη εφαρμογή των προγραμμάτων της ΕΕ.

Σχετικά Νέα