ΕΥΔΑΠ: Διανομή μερίσματος 0,27 ευρώ ανά μετοχή

Τη διανομή μερίσματος χρήσης 2018 ποσού 0,27 ευρώ ανά μετοχή μεικτό αποφάσισε η ΕΥΔΑΠ κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2019.

Το ποσό μερίσματος των 0,27 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4603/2019 (όπως ισχύει σήμερα), ήτοι 0,027 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,243 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς».

 

Σχετικά Νέα