Εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων με βιντεοκλήση από τα ΚΕΠ Πειραιά

Ηλεκτρονικά ραντεβού, ακόμη και με βιντεοκλήση, θα μπορούν στο εξής να κλείνουν με τις υπηρεσίες του δήμου οι κάτοικοι του Πειραιά. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, θα μπορούν να λαμβάνονται ηλεκτρονικά, σε υπολογιστή, κινητό και άλλες φορητές συσκευές μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας “myKEPlive” ή και μέσω ταχυμεταφορών. Πρόκειται για την προσπάθεια που καταβάλλει ο δήμος, ώστε οι πολίτες, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, να μην προσέρχονται στα γραφεία αλλά να μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω του διαδικτύου.

Το “myKEPlive” είναι ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του υπουργείου Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, στο οποίο έχει ενταχθεί ο Δήμος Πειραιά. Οι πολίτες αρχικά κλείνουν ραντεβού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και σε προγραμματισμένο χρόνο επικοινωνούν μέσω βιντεοκλήσης με υπάλληλο του ΚΕΠ υποβάλλοντας το αίτημά τους. Στη συνέχεια είτε παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που επιθυμούν με email ή μέσω ΕΛΤΑ είτε τους παρέχονται οδηγίες για τη διεκπεραίωση υποθέσεων που δεν δύναται να εξυπηρετηθούν μέσω του myKEPlive. Σημειώνεται, ότι η ταυτοπροσωπία είναι απαραίτητη και για τον λόγο αυτό, κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, πραγματοποιείται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ η ταυτοποίηση του πολίτη ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, με την επίδειξη των απαραίτητων εγγράφων ταυτοποίησης στην κάμερα.

Οι διαδικασίες υψηλής ζήτησης μέσα από τις οποίες μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες είναι: Διοικητική πληροφόρηση και διεκπεραίωση αιτήσεων, Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, Εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία, Εξυπηρέτηση από τον Δήμο. Ανάμεσα σε άλλα, οι πολίτες μπορούν να ζητούν, μέσω της πλατφόρμας την έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου, χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γάμου, μεταδημότευση, χορήγηση πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών και οικογενειακής κατάστασης, χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου, ανανέωση δελτίου ανεργίας, καθώς και πιστοποιητικά Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων.

Ο πολίτης προκειμένου να προγραμματίσει το ηλεκτρονικό ραντεβού πρέπει είτε να συνδεθεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: “Πολίτης και καθημερινότητα” – “Εξ αποστάσεως Εξυπηρέτηση Πολιτών”(ΚΕΠ) – Διοικητική Πληροφόρηση – Διεκπεραίωση αιτήσεων με ψηφιακό ραντεβού, είτε να πληκτρολογήσει τη διεύθυνση www.myKEPlive.gov.gr. Και στις δυο περιπτώσεις οι πολίτες χρησιμοποιούν τους προσωπικούς κωδικούς/διαπιστευτήρια TAXISnet. Εναλλακτικά, μπορεί ο πολίτης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr να επισκεφτεί τη δική του ψηφιακή θυρίδα και να καταθέσει ο ίδιος ηλεκτρονικό αίτημα προς το ΚΕΠ της επιλογής του. Στη συνέχεια τα αιτούμενα πιστοποιητικά καταχωρούνται από το ΚΕΠ με ψηφιακό τρόπο στη θυρίδα του πολίτη.

Ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό που ο Δήμος Πειραιά συμμετέχει στο πρόγραμμα “myKEPlive”, σημειώνοντας πως παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, κάνοντας ακόμα πιο εύκολη και άμεση τη συνδιαλλαγή των πολιτών με τα ΚΕΠ του Δήμου και απλουστεύοντας τις διαδικασίες παραλαβής εγγράφων, τα οποία έχουν ανάγκη για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους. “Aναβαθμίζουμε και εκσυγχρονίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πολίτες, προκειμένου να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν πιο άμεσα και αποτελεσματικά από τον Δήμο Πειραιά. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι΄ αυτή την καινοτόμα ενέργεια και εύχομαι να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά Νέα