Έτοιμο το σχέδιο νόμου για την ψήφο των αποδήμων

Η διετία που τίθενται ως μια εκ των δικλίδων για την πιστοποίηση δεσμών με τη χώρα μας, ώστε, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να μπορούν να ψηφίσουν εξ αποστάσεως Έλληνες απόδημοι «δεν αφορά συνεχή παραμονή» στην Ελλάδα. Αυτό διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος κατά την συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς στη Βουλή.

Την Παρασκευή (7.11.2019) η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών θα δώσει στα κόμματα το σχέδιο νόμου για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, το οποίο, κινείται στη γραμμή που χάραξε η Διακομματική Επιτροπή. Ο υπουργός Εσωτερικών εξήγησε ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι προϊόν διακομματικών συμβιβασμών, υπενθυμίζοντας ότι συνταγματική προϋπόθεση για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού είναι η έγκριση του τελικού νομοσχεδίου από τουλάχιστον 200 βουλευτές.

Τα κύρια σημεία του σχεδίου νόμου αποτυπώνονται με αδρό τρόπο στα εξής:

-Διεξαγωγή της ψηφοφορίας με αυτοπρόσωπη παρουσία του εκλογέα σε εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν σε πρεσβείες, προξενεία, χώρους οργανώσεων απόδημων ή άλλους κατάλληλους χώρους.

– Η ψήφος των εκλογέων που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στα ανωτέρω εκλογικά τμήματα θα μετράει ισότιμα στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα και, επομένως, για τη συνολική κατανομή των εδρών.

– Αυξάνονται σε 15 από 12 οι βουλευτές επικρατείας. Οι εκλογείς στα τμήματα του εξωτερικού θα επιλέγουν (δίχως να θέτουν σταυρό προτίμησης) το ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος που επιθυμούν. Εναπόκειται στα κόμματα αν θα επιλέξουν έναν ή περισσότερους υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο επικρατείας που θα προέρχονται από τον Ελληνισμό της Διασποράς.

– Δικαίωμα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού έχουν οι εκλογείς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α. Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια έχουν ζήσει δύο έτη στην Ελλάδα.

β. Διαθέτουν ενεργό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

Τονίζεται επίσης σύμφωνα με το documentonews.gr ότι στο υπό αναθεώρηση άρθρο 54 του Συντάγματος θα προστεθεί διάταξη με την οποία θα θωρακιστούν οι πρόνοιες του σχεδίου νόμου, δηλαδή να είναι συμβατοί με το Σύνταγμα οι περιορισμοί που προβλέπονται.

Σχετικά Νέα