Ετοιμάζεται για την Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών η EpsilonNet

Με την έγκριση που έλαβε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά μετοχών, η EpsilonNet ξεκινά τη διαδικασία για την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά από 12 χρόνια παρουσίας στην Εναλλακτική Αγορά.

Η EpsilonNet που ξεκίνησε την δραστηριότητα της το 1999 στους τομείς της πληροφορικής και του ψηφιακού περιεχομένου, γίνεται η τρίτη εταιρεία που θα προχωρήσει σε δημόσια προσφορά τα τελευταία έξι χρόνια, μετά την CNL Capital (2014) και την Entersoft που ολοκλήρωσε την αντίστοιχη διαδικασία πριν από λίγους μήνες.

Η Δημόσια Προσφορά έρχεται μετά από μια χρονιά που η εταιρεία ανακοίνωσε σημαντική αύξηση στο EBITDA και στα καθαρά κέρδη. Ειδικότερα, το 2019 ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 17,98 εκατ. ευρώ, έναντι 16,23 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας αύξηση 10,79%.

Τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσεως 2019 για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 3,26 εκατ. ευρώ, έναντι 2,38 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας αύξηση 37,03%, ενώ για την μητρική διαμορφώθηκαν σε 2,63 εκατ. ευρώ, έναντι 1,96 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας αύξηση 33,95%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου, στη χρήση του 2019 διαμορφώθηκαν σε 8,59 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 13,51 εκατ. ευρώ

Όταν η εταιρεία μπήκε στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τον Φεβρουάριο του 2008, ο κύκλος εργασιών της ήταν στα επίπεδα των 4,76 εκατ. ευρώ, το ΕΒΙΤDA του 2007 είχε διαμορφωθεί στα 2,77 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους στα 831.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2019 ο πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της EpsilonNet Ιωάννης Μίχος ελέγχει το 84,79% της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 15,21% βρίσκεται υπό τον έλεγχο μετόχων με ποσοστό κάτω του 5%. Περισσότερες πληροφορίες για τη Δημόσια Προσφορά αναμένονται με τη δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα