Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019 παρατείνεται η ισχύς των ασφαλιστικών ενημεροτήτων των τέως Ταμείων: ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ, εφόσον η ιδιότητά τους παραμένει σε ισχύ, όπως αναφέρει το ΕΤΕΑΕΠ σε ανακοίνωση του.