Ερώτηση Δ. Παπαδημούλη για την οικονομική στήριξη περιφερειών και κρατών όπως η Ελλάδα (βίντεο)

Eρώτηση προς την Κομισιόν με θέμα την ενδεχόμενη έγκριση νέων μέτρων για την αύξηση των ίδιων πόρων στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027), κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Ο Δημ. Παπαδημούλης τονίζει πως «παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών-μελών είναι θετικό ότι αποφασίστηκε το Συμβούλιο και η Επιτροπή να εργαστούν για την κατάθεση και νέων προτάσεων επιπρόσθετων ιδίων πόρων, ειδικά στους τομείς της εσωτερικής αγοράς και του περιβάλλοντος». Μάλιστα, υπενθυμίζει τις σχετικές προτάσεις της Κομισιόν, ύψους 22 δισεκατομμυρίων ευρώ, για τον ευρωπαϊκόπροϋπολογισμό, στις οποίες προβλέπεται και η αύξηση των ίδιων πόρων.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητά να μάθει από την Κομισιόν «ποιος είναι ο σχεδιασμός για την συμφωνία και υλοποίηση του πακέτου των 22 δισ ευρώ, ειδικά για το σύστημα εμπορίας αερίου και της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας των εταιρειών, όπου υπάρχει διαφορετική προσέγγιση από τα κράτη-μέλη».
Ακόμη, ζητά να μάθει το «συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τον οικονομικό στόχο για τα νέα επιπρόσθετα μέτρα ιδίων πόρων που θα συζητήσει η Επιτροπή και η σχετική Ομάδα Εργασίας».

Τέλος, αναφερόμενος και στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου χαρακτηρίζεται από αυξημένες ανάγκες, ρωτά αν «υπάρχουν ειδικές διατάξεις και προϋποθέσεις για την ανακατανομή τους στις ευρωπαϊκές περιφέρεις και τα κράτη-μέλη».

 

Ακολουθεί πλήρες το κείμενο της ερώτησης:

Η Φινλανδική Προεδρία στην Ε.Ε. θέτει ως προτεραιότητα την υγιή χρηματοπιστωτική διαχείριση του ευρωπαϊκού προύπολογισμού. Στην πρόσφατη Σύνοδο των αρμόδιων Υπουργών των κρατών-μελών συζητήθηκαν οι σχετικές προτάσεις της Κομισιόν ύψους 22 δισ ευρώ, καθώς και η περαιτέρω αύξηση των ίδιων πόρων στην Ε.Ε. στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών-μελών, είναι θετικό ότι αποφασίστηκε το Συμβούλιο και η Επιτροπή να εργαστούν για την κατάθεση και νέων προτάσεων επιπρόσθετων ιδίων πόρων, ειδικά στους τομείς της εσωτερικής αγοράς και του περιβάλλοντος.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την συμφωνία και υλοποίηση του πακέτου των 22 δις ευρώ, ειδικά για το σύστημα εμπορίας αερίου και της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας των εταιρειών, όπου υπάρχει διαφορετική προσέγγιση από τα κράτη-μέλη;
Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και οικονομικός στόχος για τα νέα επιπρόσθετα μέτρα ιδίων πόρων που θα συζητήσει η Επιτροπή και η σχετική Ομάδα Εργασίας;
Υπάρχουν ειδικές διατάξεις και προϋποθέσεις για την ανακατανομή τους στις ευρωπαϊκές περιφέρεις και τα κράτη-μέλη, όπως η Ελλάδα, που έχουν αυξημένες ανάγκες;

Σχετικά Νέα