Εργάνη: Θετικό το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων για τον μήνα Μάιο

Θετικό εμφανίζεται το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων για τον μήνα Μάιο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της «Εργάνης».

Συγκεκριμένα, οι επιπλέον θέσεις απασχόλησης ανέρχονται σε 99.956, κάτι που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι βρισκόμαστε στον πρώτο μήνα της τουριστικής περιόδου.

Παρόλα αυτά, εύκολα μπορεί κάποιος να εντοπίσει και στοιχεία που είναι εξόχως ανησυχητικά, όπως η μείωση του αριθμού των νέων προσλήψεων αλλά και ο μεγάλος αριθμός των απολύσεων από την αρχή του χρόνου.

Πιο αναλυτικά, ο αριθμός των νέων προσλήψεων για τον Μάιο υστερεί σε σχέση με τον Απρίλιο που οι επιπλέον καθαρές θέσεις εργασίας ήταν 124.365.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Εργάνη Μαΐου, εκτός αγοράς εργασίας λόγω απολύσεων βρέθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα 226.403 εργαζόμενοι, ενώ ο αριθμός των απολύσεων στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου είναι εκρηκτικός, καθώς φτάνει τις 867.515, σκιάζοντας έτσι το θετικό αποτέλεσμα των προσλήψεων (1.115.594) και το συνολικά θετικό ισοζύγιο του πενταμήνου που φτάνει τις 248.079 θέσεις εργασίας.

Να σημειώσουμε ότι το ισοζύγιο για το πρώτο πεντάμηνο του 2022 υστερεί σε σύγκριση τόσο με το 2018 (264.551 θέσεις εργασίας) όσο και με το 2019 (265.059), αλλά είναι καλύτερο σε σχέση με το 2021 (177.108 ).

Πάντως, ο αριθμός των νέων προσλήψεων για τον Μάιο υστερεί σε σχέση με τον Απρίλιο που οι επιπλέον καθαρές θέσεις εργασίας ήταν 124.365. Έχουμε δηλαδή μια κάμψη των επιπλέον θέσεων εργασίας κατά 25.000.

Ακόμη, από το σύνολο των 1.115.594 προσλήψεων το πρώτο πεντάμηνο του 2022 οι 633.107 αφορούν προσλήψεις πλήρους απασχόλησης (ποσοστό 55%), ενώ οι 394.454 ήταν θέσεις μερικής απασχόλησης και οι 88.033 εκ περιτροπής εργασίας.

Αναλυτικά κατά τον περασμένο μήνα οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 326.359 ενώ οι αποχωρήσεις σε 226.403 (107.522 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 118.881 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου) με αποτέλεσμα το ισοζύγιο του Μαΐου να είναι θετικό κατά 99.956 θέσεις εργασίας.

Στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.115.594 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 867.515 (456.827 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 410.688 οικειοθελείς αποχωρήσεις).

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου τριμήνου του έτους είναι θετικό κατά 248.079 θέσεις εργασίας.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα