Έρχονται μπόνους και επιμόρφωση στο Δημόσιο – Ποιοι και πώς θα το παίρνουν

Μπόνους παραγωγικότητας, το οποίο μπορεί να φτάνει εως και 15% επί του βασικού μισθού, για όσους δημοσίους υπαλλήλους πετυχαίνουν τους ετήσιους στόχους προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπεται σύστημα κινήτρων ως ανταμοιβή των υπαλλήλων που θα επιτυχνάνουν την υλοποίηση συγκεκριμένων και προσυμφωνημένων στόχων.

Το σύστημα «μπόνους» που υλοποιεί ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης θα εφαρμοστεί σε πρώτη φάση πιλοτικά (πιθανότατα εντός του 2022) στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να αξιολογηθεί και εφόσον κριθεί αποτελκεσματικό να τύχει καθολικής εφαρμογής τα επόμενα έτη.

Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή προβλέπει ότι τα μπόνους των δημοσίων υπαλλήλων (και των 3 κατηγοριών) θα ανέλθουν σε 35 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπεται η καθιέρωση ενός συστήματος μπόνους, συνολικού ύψους 35 εκατ. ευρώ, που θα αφορά τους εξής τομείς:

  • Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων, που θα συνδέεται με το ετήσιο σχέδιο δράσης των υπουργείων (20 εκατ. ευρώ).
  • Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (10 εκατ. ευρώ).
  • Σύστημα κινήτρων για την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων (5 εκατ. ευρώ).

 

Το σχέδιο δράσης

Κάθε Δεκέμβριο το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει τα ετήσια σχέδια δράσης των υπουργείων, που θα διαμορφώνονται προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι, ενώ στη συνέχεια θα καθορίζονται οι υπηρεσίες που θα σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων.

Στη συνέχεια, ο προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης των υπηρεσιών θα ορίζει τους υπαλλήλους οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση των στόχων και είναι επιλέξιμοι για την καταβολή της επιπλέον αμοιβής.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, στο συγκεκριμένο πεδίο την ευθύνη επιλογής των έργων που εντάσσονται στο σύστημα του «μπόνους» έχει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, ενώ θα μπορούν να αφορούν: όσους υλοποιούν τα έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης, της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, αποκεντρωμένων μονάδων κρατικών ενισχύσεων, της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Ερευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων ευθύνης και των φορέων χρηματοδότησης, εφόσον εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Το ύψος της ανταμοιβής

Όπως αναφέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, για τους εμπλεκομένους στα σχετικά προγράμματα υπαλλήλους, «η ανταμοιβή υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά και δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης».

Δυνατότητα επιμόρφωσης και αξιοπιστία αξιολόγησης
Για τους υπαλλήλους που έχουν χαμηλή αξιολόγηση θα υπάρχει πρόγραμμα επιμόρφωσης, χωρίς να προβλέπεται κάποια δυσμενή συνέπεια, ενώ παράλληλα, καταργείται η βαθμολογία για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, στο πλαίσιο της βελτίωσης των δεξιοτήτων τους οι υπάλληλοι θα πρέπει να παρακολουθούν υποχρεωτικά επιμορφωτικά προγράμματα απόκτησης και βελτίωσης δεξιοτήτων, τα οποία θα οργανώνονται στα πρότυπα των επιμορφωτικών προγραμμάτων που ήδη υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, με σκοπό να εξασφαλιστούν η αξιοπιστία και η διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης, το νομοσχέδιο προβλέπει και τη συγκρότηση Επιτροπών Εποπτείας Αξιολόγησης, οι οποίες θα αποτελούνται από ένα μέλος προερχόμενο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με τον αναπληρωτή του, ένα μέλος προερχόμενο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας με τον αναπληρωτή του και ένα μέλος προερχόμενο από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με τον αναπληρωτή του.

Η επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων των αξιολογούμενων αλλά και για τον εν γένει έλεγχο της διαδικασίας, προκειμένου να διαπιστώνονται πιθανές προσπάθειες «απενεργοποίησης» στην πράξη του συστήματος μέσω της επιλογής στόχων και βαθμών αξιολόγησης που κινούνται στην «ασφαλή» περιοχή.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα