Έρχονται αναδρομικά σε κύριες και επικουρικές συντάξεις

Νέες δικαστικές αποφάσεις Πρωτοδικείων που έμεναν σε εκκρεμότητα έκδοσης λόγω εκλογών, οδηγούν σε πληρωμές αναδρομικών που αφορούν κύριες και επικουρικές συντάξεις για διαστήματα 11 ως 34 μηνών και ποσά που φθάνουν τα 4.408 ευρώ.

Ειδικότερα,τα ποσά που επιστρέφονται δεν περιλαμβάνουν Δώρα, ούτε επιστροφή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που διεκδικούν οι συνταξιούχοι, πέραν των αντισυνταγματικών περικοπών στις συντάξεις με τους νόμους 4051 και 4093 του 2012.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των δύο πρωτόδικων αποφάσεων, οι μειώσεις που επιβλήθηκαν μέσω της ΕΑΣ (με ποσοστά 3% ως 14%) σε κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ μικτά κρίθηκαν συνταγματικές και δεν υφίσταται θέμα επιστροφών για τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα Ταμεία του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κ.λπ.). Αντίθετα, υφίσταται θέμα αναδρομικών από την ΕΑΣ μόνον για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, μια που το Ελεγκτικό Συνέδριο που είναι αρμόδιο να κρίνει επί της συνταγματικότητας ή μη των νομοθετικών διατάξεων για συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Δημοσίου έκρινε την εν λόγω εισφορά αντισυνταγματική για άσους προσέφυγαν σε αυτό και δικαιώθηκαν (απόφαση 244(2017).

Αναφορικά με τα Δώρα και κυρίως στις επικουρικές συντάξεις, στην τρίτη απόφαση ταυ Πρωτοδικείου οι δικαστές επικαλούνται στο σκεπτικό τους το γεγονός ότι οι συνταξιούχοι που τα διεκδικούν, είχαν άθροισμα συντάξεων μεγαλύτερο των 2.500 ευρώ οπότε δεν δικαιούνται τη 13η και 14η σύνταξη με τα ποσά που όρισε ο νόμος 3845/2010 (έως 800 ετησίως για συντάξεις έως 2.500 ευρώ και δυο επιπλέον επικουρικές ετησίως).

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι και στις τρεις αποφάσεις οι δικαστές επικυρώνουν την αντισυνταγματικότητα των μειώσεων από τους νόμους 4051 και 4093 στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις που διεκδικούσαν οι συνταξιούχοι και κυρίως τους δικαιώνουν, με αναδρομικά ως και 34 μήνες, πέραν δηλαδή του 10μηνου που θεωρείται το ελάχιστο διάστημα των επιστροφών για όλους όσοι είχαν τις παράνομες μειώσεις.

Ερώτημα ωστόσο παραμένει για το εάν η νέα κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να σεβαστεί τις δικαστικές αυτές αποφάσεις και να αποκαταστήσει οικονομικά τους δικαιούχους πληρώνοντας τα οφειλόμενα ποσά σε σύντομο χρονικό διάστημα…

Σχετικά Νέα