Επιστολική ψήφος: Μέσω myAADE η μεταβολή στοιχείων στο μητρώο εκλογέων

Μια νέα διαδικασία για τη διευκόλυνση των πολιτών που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέσω επιστολικής ψήφου, θέτει σε λειτουργία η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μέσω της νέας διαδικασίας, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής και κατά προτεραιότητα διεκπεραίωσης αιτημάτων μεταβολής / διόρθωσης των στοιχείων μητρώου των εκλογέων που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν με τα στοιχεία του βασικού εκλογικού καταλόγου, είτε λόγω εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων τους στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, είτε λόγω πρόσφατης αλλαγής στοιχείων της ταυτότητάς τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην εφαρμογή Τα Αιτήματά μου, στη διαδρομή Νέο Αίτημα > Φορολογία > (Θεματική Ομάδα) Μητρώο > (Διαδικασία) Μεταβολές στοιχείων φυσικού προσώπου για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος μέσω επιστολικής ψήφου.

Στο αίτημα πρέπει να:

– αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και e-mail)

– επισυνάπτονται:

  • συμπληρωμένο το έντυπο Δ210,
  • φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του ελληνικού διαβατηρίου, από τα οποία να προκύπτει η ορθή αναγραφή των στοιχείων ταυτοποίησης.

Ο πολίτης παρακολουθεί την εξέλιξη του αιτήματός του μέσα από την εφαρμογή, ενώ παράλληλα ενημερώνεται μέσω email, τόσο για τον μοναδικό κωδικό που θα λάβει, όσο και για την ολοκλήρωση/απάντησή του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή του αιτήματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο 213-1621000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 – 17:00.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα