Επ.Ανταγωνισμού: Ναι στην εξαγορά της Ravago από τη Δελής Α.Ε.

Το πράσινο φως στην εξαγορά της Ravago Chemicals από την εταιρεία εμπορίας χρωμάτων και χημικών προϊόντων Δελής Α.Ε. έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η συμφωνία είχε ανακοινωθεί στα τέλη Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 681/2019 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την από 25/01/2019 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας».

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η συμφωνία, η οποία αφορά πρωτίστως την ευρύτερη αγορά παραγωγής διανομής και εμπορίας χημικών προϊόντων δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

 

Σχετικά Νέα