Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 29 Νοεμβρίου

Γιορτάζουν τα εξής ονόματα :Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα, Φιλούμενος, Φίλος, Φιλουμένη, Φιλομίνα, Φιλομίλα, Φιλομίλη, Φίλη

Σχετικά Νέα