Ενστάσεις και προβληματισμοί από τη Σύνοδο πρυτάνεων για την πανεπιστημιακή αστυνομία και το νέο πειθαρχικό δίκαιο

Ενστάσεις και προβληματισμούς έχει θέσει η Σύνοδος των πρυτάνεων στο θέμα του Πειθαρχικού Δικαίου , της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας αλλά και της σύνδεσης της χρηματοδότησης με τον αριθμό των φοιτητών αλλά και τους όρους κατάργησης των «αιώνιων» φοιτητών.

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως σε νομοσχέδιο, περιλαμβάνει το θέμα του Πειθαρχικού Δικαίου αλλά και της σύνδεσης της χρηματοδότησης των ΑΕΙ με τον αριθμό των φοιτητών ,τους όρους κατάργησης των «αιώνιων» φοιτητών , τον αυστηρό έλεγχο στα Πανεπιστήμια, με την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας , αλλά και καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής , προκειμένου να μην μπαίνουν φοιτητές στα Πανεπιστήμια με λευκή κόλλα.

Η ένσταση της χρηματοδότησης με τον αριθμό των φοιτητών , προέρχεται κυρίως από πρυτάνεις Περιφερειακών Πανεπιστημίων που λόγω της αύξησης της βάσης εισαγωγής θα βρεθούν αντιμέτωποι με λιγότερους φοιτητές ,σε συνδυασμό μάλιστα και με την κατάργηση των μη ενεργών φοιτητών. Αυτό θα έχει ως συνέπεια τη μείωση των κονδυλίων. Στον αντίποδα οι πρυτάνεις των μεγάλων Πανεπιστημίων ζητούν μείωση των μετεγγραφών καθώς βρίσκονται με «ένα Πανεπιστήμιο επιπλέον» , με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μην έχουν ούτε τους πόρους άλλα ούτε και το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό.

Με φόντο τις ενστάσεις και τις διαφορετικές απόψεις η Σύνοδος των Πρυτάνεων , προκειμένου να μην υπάρχουν παρανοήσεις ανακοίνωσε ότι: «Για την καλύτερη ανάγνωση της τελευταίας απόφασης της Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων διευκρινίζεται, ότι η Σύνοδος επιβεβαιώνει την παλιότερη θέση της για την αναγκαιότητα καθορισμού της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής φοιτητών/τριών στα ακαδημαϊκά τμήματα με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια και μάλιστα με τρόπο ώστε να ενισχύεται η αυτονομία των Πανεπιστημίων. Προς αυτή τη κατεύθυνση τα μέλη της Συνόδου διατύπωσαν την άποψη της ενίσχυσης των περιφερειακών Πανεπιστημίων, η οποία θα πρέπει να αποσυνδεθεί από τον αριθμό των εισακτέων.

Στη συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας για το θέμα της βίας και παραβατικότητας στα ΑΕΙ, όπου η Σύνοδος παραδέχτηκε «την αναγκαιότητα μιας ουσιαστικής, ρεαλιστικής και αποτελεσματικής πρωτοβουλίας για την προστασία, ασφάλεια και φύλαξη των ιδρυμάτων». Όπως λένε οι ίδιοι οι πρυτάνεις, «στη συνεδρίαση διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη μορφή ενίσχυσης της ασφάλειας εντός των ιδρυμάτων και ως προς τον χαρακτήρα και τη διοικητική ένταξη του σώματος πανεπιστημιακής φύλαξης».

Επίσης, οι πρυτάνεις, διατυπώνουν προβληματισμούς για την επιβολή ανώτατου ορίου φοίτησης και για τη διαγραφή φοιτητών , θεωρώντας ότι η ρύθμιση , αν δεν εξειδικευτεί περαιτέρω θα προκαλέσει αναστάτωση στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Επιφυλάξεις για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο εκφράζει η Σύνοδος των Πρυτάνεων, παρά τη βία και την ατιμωρησία που επικρατεί , ζητώντας τα «ζητήματα πειθαρχικού κανονιστικού πλαισίου αφορούν το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ και προτάθηκε η εισαγωγή πειθαρχικών διατάξεων στον εσωτερικό κανονισμό των ΑΕΙ».

Ως προς τα ζητήματα φύλαξης και ασφάλειας των Πανεπιστημίων, η Σύνοδος Πρυτάνεων «αναφέρθηκε σε προηγούμενες σχετικές συζητήσεις της και αποδέχτηκε τις αποφάσεις Συγκλήτων των Πανεπιστημίων». Όπως αναφέρει το ψήφισμα των πρυτάνεων ΑΕΙ, ως προς το θέμα του νέου συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια, εκφράστηκαν διάφορες απόψεις και υπήρξε σύγκλιση στα ακόλουθα ζητήματα:

1. Το νέο σύστημα και ιδιαίτερα η θέσπιση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής συνεπάγεται μια σημαντική μείωση του συνολικού αριθμού των μαθητών/τριών που εισάγονται στα ΑΕΙ.

2. Ιδιαίτερη αναφορά για τις εναλλακτικές μορφές υψηλού επιπέδου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τους νέους και τις νέες που δε θα έχουν τη δυνατότητα φοίτησης στα δημόσια ΑΕΙ. Ζητείται μέριμνα και μέτρα στήριξης ώστε να καλυφθεί αυτή η πρόνοια.

Σχετικά Νέα