Ελβετία: Υιοθέτησε τις νέες κυρώσεις τις ΕΕ- Επιτρέπει πληρωμές ρωσικού πετρελαίου

Η ελβετική κυβέρνηση επέβαλε περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία σήμερα, σύμφωνες με τα τελευταία μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον χρυσό και τα προϊόντα χρυσού, όπως ανακοίνωσε το υπουργικό συμβούλιο.

Η κυβέρνηση είπε ότι έκανε δύο νέες εξαιρέσεις όσον αφορά τις συναλλαγές που σχετίζονται με γεωργικά προϊόντα και τις προμήθειες πετρελαίου σε τρίτες χώρες, στις οποίες έχει προχωρήσει και η ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν διακοπές στα κανάλια πληρωμών.

“Τα νέα μέτρα αφορούν πρωτίστως την απαγόρευση αγοράς, εισαγωγής ή μεταφοράς χρυσού και προϊόντων χρυσού από τη Ρωσία. Απαγορεύονται επίσης οι υπηρεσίες σε σχέση με αυτά τα αγαθά”, αναφέρεται σε ανακοίνωση της κυβέρνησης. Πρόσθεσε δε ότι κανένα από τα μέτρα κατά της Ρωσίας δεν στρεφόταν κατά του εμπορίου γεωργικών ή τροφίμων μεταξύ τρίτων χωρών και της Ρωσίας. «Για να αποφευχθεί η διακοπή στα κανάλια πληρωμών, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (υπουργικό συμβούλιο) έκανε δύο νέες εξαιρέσεις σε σχέση με συναλλαγές που σχετίζονται με γεωργικά προϊόντα και προμήθειες πετρελαίου σε τρίτες χώρες, όπως και η ΕΕ», ανέφερε.

Επιτρέπονται οι αγορές ρωσικού θαλάσσιου αργού πετρελαίου από εταιρείες της ΕΕ και οι εξαγωγές του σε τρίτες χώρες, αλλά με τις τροποποιήσεις των κυρώσεων της ΕΕ στη Ρωσία που τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο μήνα, οι πληρωμές που σχετίζονται με τέτοιες αποστολές δεν θα απαγορευθούν.

Η κυβέρνηση διευκρίνισε ωστόσο ότι οι εξαιρέσεις δεν συνιστούν αποδυνάμωση της θέσης της Ελβετίας. «Τα νέα μέτρα δεν ισοδυναμούν με άμβλυνση των κυρώσεων», είπε εκπρόσωπος. «Μάλλον, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με εκείνες που υιοθέτησε η ΕΕ εν όψει της αποφασιστικής στάσης της Ένωσης για την καταπολέμηση της επισιτιστικής και ενεργειακής ανασφάλειας σε όλο τον κόσμο».

Η ελβετική κυβέρνηση σημείωσε ότι η μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα, η Sberbank, έχει επίσης παγώσει τα περιουσιακά της στοιχεία και έχει απαγορευτεί να παρέχει κεφάλαια, οικονομικούς πόρους ή τεχνικές υπηρεσίες. «Υιοθετούνται νέες παρεκκλίσεις για να διασφαλιστεί η ομαλή εκκαθάριση των συναλλαγών και η πώληση των θυγατρικών της Sberbank», ανέφερε.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα