ΕΛΤΡΑΚ: Στην βρετανική ELTRAK CP LTD το 82,2%

Στη βρετανική ELTRAK CP LTD περνά πλέον το 82,2% των μετοχών της ΕΛΤΡΑΚ μετά τη συμφωνία βασικών μετόχων με την εταιρία για την πώληση των μετοχών.

Συγκεκριμένα, η ELTRAK CP LIMITED δήλωσε ότι:

(α) Στις 30.08.2019, απέκτησε συνολικά 87.556 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» έναντι 3,30 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών και

(β) Από τις 27.08.2019 μέχρι και τις 30.08.2019, ο Προτείνων απέκτησε 122.995 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας έναντι 3,30 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Συνεπεία αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα διαμορφώθηκε σε περίπου 82,26% από περίπου 81,39% που ήταν στις 26.08.2019.

Σχετικά Νέα