ΕΛΠΕ Upstream: Νέος CEO ο Αναστάσιος Βλασσόπουλος

Ο Αναστάσιος Βλασσόπουλος ανέλαβε, από 24 Φεβρουαρίου 2020, τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΛΠΕ UPSTREAM και του επικεφαλής της Επιχειρηματικής Μονάδας Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων.

Ο κ. Βλασσόπουλος είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το London School of Economics.

Διαθέτει συνολική επαγγελματική εμπειρία άνω των 30 ετών στον κλάδο της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων και της ενέργειας γενικότερα, έχοντας διατελέσει στέλεχος και σε μεγάλες διεθνείς εταιρείες όπως η Texaco, Deminex, Amoco και Boston Consulting Group.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020, ο κ. Βλασσόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, την οποία έγινε δεκτή και ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου.

 

Σχετικά Νέα