Ελληνικοί προβληματισμοί για την μείωση των κονδυλίων της ΕΕ για την αγροτική πολιτική

Τον προβληματισμό της για τη μείωση των διαθέσιμων πόρων της μελλοντικής προγραμματικής περιόδου στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), επανέλαβε η ελληνική πλευρά κατά το χθεσινό συμβούλιο υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες, υποστηρίζοντας τη δικαιότερη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ μικρών και μεγάλων εκμεταλλεύσεων, καθώς και τον περιορισμό της μείωσης των άμεσων ενισχύσεων μόνο στη βασική εισοδηματική ενίσχυση.

Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπο Κασίμη.

Σε ό,τι αφορά το πλαίσιο επιδόσεων της ΚΑΠ, η ελληνική πλευρά συμμερίστηκε την προσέγγιση για αυξημένα περιθώρια απόκλισης από τους στόχους, ενώ επανέλαβε την πρότασή της για διατήρηση ενός μόνο ενδιάμεσου ορόσημου, παράλληλα με την τελική αξιολόγηση, όπως ισχύει και σήμερα. Επιπλέον, στήριξε τον ορισμό των μόνιμων βοσκοτόπων, όπως έχει συμφωνηθεί στον κανονισμό Omnibus, ενώ εξέφρασε τις ανησυχίες της για το νέο εργαλείο για τα θρεπτικά συστατικά, θεωρώντας ότι τέτοιου είδους δαπανηρές υποχρεώσεις δεν συνάδουν με τη γενικότερη τάση για μείωση των κονδυλίων της ΚΑΠ και δεν εξυπηρετούν την απλούστευση. Επισημάνθηκε, επίσης, η σημασία της διατήρησης του ποσοστού ενίσχυσης 75% για τις παραγωγικές επενδύσεις. Η ελληνική πλευρά επέμεινε στη συμπερίληψη των μικρών νησιών του Αιγαίου στον κατάλογο εκείνων των περιπτώσεων επενδύσεων που θα ενισχύονται μέχρι και 100% και στο αίτημά της για αύξηση του προϋπολογισμού για αυτά.

Αναφορικά με τον Οριζόντιο Κανονισμό, τάχθηκε υπέρ της διάταξης σχετικά με τη διατήρηση του κατωφλίου των 2.000 ευρώ σε περίπτωση δημοσιονομικής πειθαρχίας. Τέλος, σχετικά την πρόταση κανονισμού για την κοινή οργάνωση αγορών γεωργικών προϊόντων, έγινε αναφορά στο θέμα των ποικιλιών αμπέλου προς οινοποίηση, όπου η ελληνική πλευρά υποστήριξε τη διατήρηση του status quo και εξέφρασε τη διαφωνία της στη χρήση υβριδίων για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ, όπως και στη χρήση του όρου «οίνος» για προϊόντα με περιεκτικότητα σε αλκοόλη μικρότερη από 9%. Πέραν αυτών, επισημάνθηκε ότι η πρόταση για άμεση απόσυρση από την αγορά προϊόντων οίνου, ακόμα και σε περιπτώσεις μικρών παρατυπιών στην επισήμανση, είναι πολύ αυστηρή. Κλείνοντας, η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι οι ανταλλαγή των απόψεων στο συμβούλιο είναι πολύ χρήσιμες και εποικοδομητικές, ωστόσο οι τελικές θέσεις της χώρας θα εξαρτηθούν από τη συνολική πορεία των διαπραγματεύσεων.

Εξάλλου, κατά το χθεσινό συμβούλιο οι υπουργοί της ΕΕ αντάλλαξαν απόψεις για τη βιο-οικονομία, με την ελληνική πλευρά να αναφέρεται στις εφαρμογές της βιο-οικονομίας στη χώρα, ενώ το συμβούλιο απασχόλησε, επίσης, το ζήτημα της χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε αποτελέσματα κλασικών μεθόδων βελτίωσης φυτών.

Τέλος, όσον αφορά τα θέματα αλιείας, παρουσιάστηκε στο συμβούλιο η Κοινή Δήλωση της Σλοβενίας «Η μικρή παράκτια αλιεία στο νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)», σχετικά με την ενίσχυση της μικρής παράκτιας αλιείας και την απλοποίηση των διαδικασιών του νέου ταμείου. Την εν λόγω δήλωση έχουν συνυπογράψει Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα και Πορτογαλία.

Σχετικά Νέα