Ελληνική νίκη στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας

Μετά από έναν αγώνα που διήρκεσε περίπου 20 χρόνια, ο Ιωάννης Μαδυτινός, Έλληνας της Κωνσταντινούπολης κατάφερε να κερδίσει το δικαίωμα στην πατρογονική του περιουσία μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τουρκίας.

Τα προβλήματα για τον Ιωάννη Μαδυτινό ξεκίνησαν το 1996 όταν και έγινε ο μοναδικός κληρονόμος της οικογενειακής περιουσίας και ζήτησε πιστοποιητικό κληρονομιάς από το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης.

Γεννημένος στη Κωνσταντινούπολη, ο κ. Μαδυτινός έχασε την τουρκική υπηκοότητά του όταν απέκτησε ελληνική ιθαγένεια το 1986, χωρίς την άδεια των τουρκικών αρχών. Συγκεκριμένα το άρθρο 25 του νόμου της γείτονος για την Τουρκική ιθαγένεια θέτει ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να δοθεί άδεια ώστε να παραιτηθεί κάποιος από την τουρκική υπηκοότητα.

Όπως αναφέρει η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, το δικαστήριο αναγνώρισε την αξίωση του αλλά το υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας άσκησε αγωγή για την ακύρωση του πιστοποιητικού, με το σκεπτικό ότι δεν ήταν πλέον Τούρκος πολίτης. Ο κ. Μαδυτινός άσκησε έφεση κατά της αγωγής αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε επειδή «εθελούσια» άλλαξε την ιθαγένεια.

Από την στιγμή που ο Κωνσταντινοπολίτης Έλληνας δεν μπορούσε να δικαιωθεί στα τοπικά δικαστήρια, προσέφυγε στο ανώτατο δικαστήριο της Τουρκίας το 2015. Το δικαστήριο διέταξε την επανάληψη της δίκης, τονίζοντας πως παραβιάστηκε το δικαίωμα ιδιοκτησίας του κ. Μαδυτινού, ενώ εκδικάστηκε και αποζημίωση από τα δημόσια τουρκικά ταμεία για τα τέλη που κατέβαλε στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις των τοπικών δικαστηρίων ήταν «αδικαιολόγητες».

«Η ανάκληση του πιστοποιητικού κληρονομίας δεν παρουσιάστηκε με εύλογη και επαρκή αιτιολόγηση, παρόλο που δεν υπάρχει αντίστοιχα σιωπηρή διαταγή που να προβλέπει ότι οι Τούρκοι πολίτες δεν μπορούν να αποκτήσουν περιουσία στην Ελλάδα, από την άποψη της αρχής της αμοιβαιότητας» ανέφερε, μεταξύ άλλων, το σκεπτικό της δικαίωσης του Μαδυτινού.

Η παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας αποφασίστηκε σε σχέση με το άρθρο 35 του Συντάγματος, τόνισε το δικαστήριο, το οποίο ορίζει ότι το δικαίωμα ιδιοκτησίας μπορεί να περιοριστεί μόνο στο πλαίσιο του δημοσίου συμφέροντος.

 

Σχετικά Νέα