Ελλάκτωρ: Στο 4,91% υποχώρησε το ποσοστό της Amber Capital

Κάτω του 5% υποχώρησε το ποσοστό των μετοχών της Ελλάκτωρ τις οποίες κατέχει η Amber Capital Management, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Amber Capital Management LP, η οποία είναι ο τελικός ελέγχων μέτοχος της Amber Capital UK LLP, διαχειριστή επενδύσεων της Amber Global Opportunities Limited, μετόχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ενημερώνει ότι επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή της και τα δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ως ακολούθως:

Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής της κατήλθε του ορίου 5%: 07.06.2019.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή: έμμεση συμμετοχή 4,91% (ήτοι 8.690.812 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 4,91% (ήτοι 8.690.812 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές).

Σχετικά Νέα