ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Επίκεντρο του ομίλου η πώληση του Smart Park- Προαναγγελία μερίσματος

Καθαρά κέρδη της τάξεως των €32 εκατ.  και  πωλήσεις που ανέρχονται στα €186 εκατ. , παρουσίασε ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ το πρώτο εξάμηνο του 2023. Μετά από το 2022 και τον συνολικό κύκλο εργασιών που ανήλθε σε €1,04δις., ο Όμιλος τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, συμπεριελήφθη  για πρώτη φορά στον χρηματιστηριακό δείκτη αειφορίας Financial Times Stock Exchange4Good (FTSE4Good) ενώ, στην συνέχεια προστέθηκε και στον δείκτη MSCI Greece Small Cap Index, τον Μάιο του 2023, βλέποντας έτσι τον όμιλο να απομακρύνεται από την αρνητική πορεία προηγούμενων ετών.

Γράφει η Έλενα Βαβαδάκη

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ενημέρωσης αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2023 για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κατέστη σαφές από τον διευθύνοντα σύμβουλο Ε. Μπουλούτα, πως επίκεντρο του ομίλου αυτήν την στιγμή, είναι το smart park και η πώληση του στην Trade Estates του Ομίλου Φουρλής. Εντός του πρώτου εξαμήνου 2023 η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ προχώρησαν σε συμφωνία για την πώληση του συνόλου των μετοχών της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στην ΙΝΤRΑΚΑΤ. H πώληση αυτή, συνέχεια της οποίας είναι και η πώληση του smart park, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, μετά τις  κατά νόμον εγκρίσεις και άδειες που είναι τυπικά απαραίτητες.  Όπως δήλωσε ο Ε. Μπουλούτας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ήδη έχει λάβει απαντήσεις και από τα δύο μέρη της επικείμενης αγοραπωλησίας, επομένως η διαδικασία είναι καθαρά τυπική.

Για τον λόγο αυτό, μάλιστα η παρουσίαση των αποτελεσμάτων για το α’ εξάμηνο γίνεται διακριτά σε Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες και Διακοπείσες Δραστηριότητες, με τις τελευταίες να περιλαμβάνουν την ΑΚΤΩΡ μέχρι 30.6.2023 και την δραστηριότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι 31.12.2022.

Ταυτόχρονα και με βάση τα παραπάνω, παρατηρείται μία γενική στροφή του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις πιο κερδοφόρες δραστηριότητές του, τις Παραχωρήσεις και το Real Estate, με τις πρώτες να εισφέρουν σημαντικά κέρδη – όπως φάνηκε- στα EBITDA και στις πωλήσεις. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα € 84,9 εκατ. από τα συνολικά €94 εκατ. στα EBITDA και €135 εκατ. στις πωλήσεις από τα €186 εκατ., συνολικά. Από την άλλη στο Real Estate όπως σημειώθηκε στην παρουσίαση, τα κέρδη τριπλασιάστηκαν, λόγω της αγοραπωλησίας  δύο οικοπέδων στην Ρουμανία, των οποίων η τιμή πώλησης ανήλθε στα €18.8 εκατ.,  κατά τον Μάιο και τον Απρίλιο του 2023.

Άξιο να αναφερθεί σε αυτό το σημείο είναι πως για το 2023 δεν προβλέπεται κάποια νέα πώληση μέσα στο εξάμηνο, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει η αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου, όπως αναφέρθηκε στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη.

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου,  ενώ οι πωλήσεις κινούνται στα ίδια επίπεδα για το 2023 (€186 εκατ.), με αυτές του 2022, βλέπουμε τα Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ)  στο α’ εξάμηνο να βρίσκονται στα 46.3 εκατ. , έναντι των μόλις €11.5  εκατ. του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου άγγιξαν τα 32.1 εκατ. ευρώ, ποσό που απέχει παρασάγγας από τις ζημίες της τάξεως των 300.000€  που παρουσίασε το α’ εξάμηνο του 2022.  Ακόμη, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε €94 εκατ., αύξηση δηλαδή 29% σε ετήσια βάση, με περιθώριο EBITDA Σ.Δ. στο 51%. Οι Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές επίσης, έφθασαν το ύψος των €86.7 εκατ. σε σύγκριση με τα €66.4 εκατ. του περσινού έτους, και  η καθαρή ρευστότητα του Ομίλου τα €181 εκατ. για το 2023, ξεπερνώντας κατά €29 εκατ. το ποσό που σημειώθηκε στο τέλος το 2022. Τέλος τα αναλογούντα ιδία κεφάλαια στους μετόχους της πλειοψηφίας, κινούνται  στα €840 εκατ.

«Είμαστε πλέον σε θέση να αρχίσουμε χρηματικές διανομές προς τους μετόχους. Δεν έχουμε ακόμη καταλήξει. Θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες στην επόμενη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές» δήλωσε ο κ.Μπουλούτας κλείνοντας και φέρνοντας ξανά στο τραπέζι το ζήτημα της διανομής μερίσματος στους μετόχους, για το οποίο όμως δεν δόθηκαν περαιτέρω πληροφορίες μέχρι στιγμής. Αναμένεται ενημέρωση μέχρι το τέλος του έτους.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα