Η Ελληνική Αστυνομία δημοσιοποίησε τα στοιχεία τους.