Έκτακτο απαγορευτικό μετακίνησης στο κέντρο της Αθήνας – Ποιο το πρόστιμο

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και υπογράφεται από τους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, Υγείας, Βασίλη Κικίλια και Υποδομών, Κώστα Καραμανλή, προβλέπει την επιβολή γιατρεις μήνες κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων για τον «κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού» με δυνατότητα επέκτασης ακόμα ένα τρίμηνο. Αρμόδια για την τήρησή της θα είναι η Δημοτική Αστυνομία και όσοι την παραβιάζουν θα πληρώνουν πρόστιμο 150 ευρώ.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η απόφαση δημοσιεύτηκε αμέσως μετά την αναγγελία για τον «Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας».

Στην απόφαση προβλέπεται πως δεν θα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα και θα αυξηθεί ο χώρος εξυπηρέτησης των πεζών στην Πλάκα στην περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς: Μητροπόλεως-Ερμού-Αθηνάς-Σταδίου-Μητροπόλεως και στο τμήμα της από την οδό Αθηνάς ως την οδό Αγίων Ασωμάτων.

Η οδός Σταδίου θα παραμείνει στο σύνολό της σε κυκλοφορία.

Αύξηση για τους πεζούς

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αυξάνεται ο χώρος για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης στις οδούς:

 • Πανεπιστημίου
 • Φιλελλήνων
 • Βασιλίσσης Όλγας
 • Ηρώδου Αττικού
 • Σταδίου (από την Καραγιώργη Σερβίας έως την Μητροπόλεως)

Εξαιρέσεις

Από τον περιορισμό της κυκλοφορίας οχημάτων εξαιρούνται:

 • Μέλη της κυβέρνησης
 • Υφυπουργοί
 • Γενικοί Γραμματείς
 • Υπηρεσιακοί Γραμματείς
 • Βουλευτές
 • Δήμαρχοι
 • Αντιδήμαρχοι
 • Περιφερειάρχες
 • Αντιπεριφερειάρχες
 • Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

και για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους εξαιρούνται:

 • Σώματα ασφαλείας
 • Ένοπλες Δυνάμεις
 • Γιατροί
 • Νοσηλευτές
 • Παραϊατρικό προσωπικό
 • Διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας
 • Προσωπικό Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Ελεύθερα θα μπορούν να μετακινούνται μόνιμοι κάτοικοι με τα οχήματά τους, τα οχήματα από και προς νόμιμους χώρους στάθμευσης που είναι σε λειτουργία καθώς επίσης και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Επιτρέπεται επίσης η τροφοδοσία (παράδοση-παραλαβή) με οχήματα που έχουν τα σχετικά παραστατικά.

«Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, ο προσωρινός περιορισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας. Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται στην Πλάκα, στην περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς, Μητροπόλεως – Ερμού – Αθηνάς – Σταδίου – Μητροπόλεως και στο τμήμα της οδού Ερμού από την οδό Αθηνάς ως την οδό Αγ. Ασωμάτων. Η οδός Σταδίου παραμένει σε κυκλοφορία στο σύνολό της.

Ο περιορισμός της παρ. 1 δεν καταλαμβάνει μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Επίσης, από τα μέτρα της παρ. 1 εξαιρούνται: α) μετακινήσεις οχημάτων μονίμων κατοίκων των περιοχών εφαρμογής της παρούσας, β) μετακινήσεις οχημάτων από και προς νομίμως λειτουργούντες χώρους στάθμευσης, γ) μετακινήσεις επαγγελματικών οχημάτων (TAXI) μόνο για επιβίβαση ή αποβίβαση, δ) τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Για τις μετακινήσεις των περ. α) και β), ο πολίτης πρέπει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο. Ο τρόπος ελέγχου ή/και το αποδεικτικό συνδρομής των προϋποθέσεων των περ. α) και β) καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι η Δημοτική Αστυνομία. Στους οδηγούς των οχημάτων που παραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσας επιβάλλεται, με απλή πράξη της ανωτέρω αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Οι προβλέψεις της παρούσας ισχύουν για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή της. Δίδεται η δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες, κατόπιν εισήγησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

ΦΕΚ

Σχετικά Νέα