ΕΚΤ: Το παγκόσμιο εμπόριο αναμένεται υποτονικό στα επόμενα τρίμηνα

«Το παγκόσμιο εμπόριο αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά στα επόμενα τρίμηνα αλλά θα παραμείνει ασθενέστερο από ό,τι η συνολική οικονομική δραστηριότητα», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο οικονομικό της δελτίο.
Το χαμηλό διεθνές εμπόριο υπήρξε το μεγαλύτερο εμπόδιο για την παγκόσμια ανάπτυξη, για το μεγαλύτερο μέρος του προηγουμένου έτους, καθώς ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έπληξε την εμπιστοσύνη και συγκράτησε τις επενδύσεις, ιδιαίτερα στην μεταποίηση. «Παρά τις ενδείξεις ανάκαμψης», όπως σημειώνει η ΕΚΤ, «το παγκόσμιο εμπόριο πιθανότατα θα παραμείνει περισσότερο υποτονικό από ό,τι η δραστηριότητα στα επόμενα τρίμηνα». Επιπλέον, «παραμένει η απειλή μιας περαιτέρω κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων», όπως σημειώνει ο τράπεζα.

«Η συνολική οικονομική δραστηριότητα ίσως να μην είναι τόσο χαμηλή», τονίζει η ΕΚΤ, υποστηρίζοντας ότι «η μεταποίηση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε σχέση με το εμπόριο, επομένως οποιαδήποτε επιβράδυνση στην βιομηχανική ζήτηση θα έχει επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο».

«Για τις εισαγωγές μεταποιητικών αγαθών, αναφέρει ότι αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50% των συνολικών ακαθάριστων εισαγωγών παγκοσμίως, αλλά μόλις στο 20% της παγκόσμιας προστιθέμενης αξίας. Αποτέλεσμα μια επιβράδυνση στην μεταποιητική παραγωγή να οδηγεί σε μια πιο έντονη μείωση του παγκόσμιου εμπορίου από ό,τι στο παγκόσμιο ΑΕΠ», σύμφωνα με την τράπεζα.

 

Σχετικά Νέα