ΕΚΤ: Τελικός οδηγός για εξαγορές και συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο

Τον τελικό οδηγό για την εποπτική της προσέγγιση στις εξαγορές και συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο δημοσίευσε η ΕΚΤ.

Οι τράπεζες της ευρωζώνης που εξετάζουν το ενδεχόμενο εξαγορών και συγχωνεύσεων, θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μια λογιστική μέθοδο, γνωστή ως badwill, σύμφωνα με τις οδηγίες.

Θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν προσωρινά εσωτερικά μοντέλα για να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της συγχωνευθείσας οντότητας, ενώ τα αξιόπιστα σχέδια ενοποίησης δεν θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Τι είναι το badwill

«Η ΕΚΤ θα κάνει χρήση των εποπτικών της μέσων για να διευκολύνει βιώσιμα projects ενοποίησης», τόνισε σήμερα.

Το badwill είναι μια λογιστική αντιμετώπιση που επιτρέπει στους αγοραστές να «κλειδώνουν» κέρδος εάν αγοράσουν έναν στόχο για ποσό μικρότερο της λογιστικής του αξίας.

Όταν συμβεί αυτό, ο αγοραστής μπορεί να χαρακτηρίσει τη διαφορά ως κέρδος.

Σχετικά Νέα