Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την REVOIL

Την έκδοση κοινού Ομολογιακού δανείου ύψους 1.000.000 ευρώ με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοίνωσε η εταιρεία REVOIL ΑΕΕΠ.

Το δάνειο έχει διάρκεια 5 ετών, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και σκοπός του είναι η κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Σχετικά Νέα