Έκδοση ΑΦΜ – Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Όλοι οι πολίτες πλέον άνω των 18 ετών πρέπει να μεταβούν στις ΔΟΥ και να κάνουν πραγματοποιήσουν έκδοση ΑΦΜ (αριθμός φορολογικού μητρώου) .Ο λόγος που πλέον όλοι οι πολίτες άνω των 18 πρέπει να κάνουν έκδοση ΑΦΜ είναι ότι από το φέτος θα πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση όλοι οι ενήλικες πολίτες ανεξαιρέτως εάν έχουν εισόδημα η όχι .

Ποια είναι η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στην ΔΟΥ για να κάνετε έκδοση ΑΦΜ

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση ΑΦΜ είναι:

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας για Έλληνες πολίτες και Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου για αλλοδαπούς (πρέπει να έχουν μαζί και την ταυτότητα ή το διαβατήριο για επίδειξη, διαφορετικά οι φωτοτυπίες πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένες)
Επικυρωμένη εξουσιοδότηση, όταν το ΑΦΜ θα εκδοθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
Πιστοποιητικό γέννησης, στην περίπτωση δεν υπάρχει ταυτοτητα στερείται ταυτότητας για παράδειγμα για τους ανήλικους
Συμπλήρωση της δήλωση απόδοσης ΑΦΜ – Μ1
Δήλωση σχέσεων φορολογούμενου Μ7 στην περίπτωση εξιουδοτησης

Υποχρέωση έκδοσης ΑΦΜ έχουν τα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που:

Είναι ή πρόκειται να γίνουν επιτηδευματίες

Είναι υπόχρεοι δήλωσης εισοδήματος
Είναι μισθωτοί για την πρόσληψη τους
Έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (πχ. γιατί    εισπράττουν ενοίκια)
Αποκτούν περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζουν τεκμήριο ( όπως αυτοκίνητο, σκάφος αναψυχής κλπ, καθώς και απόκτηση άδειας οδήγησης αυτών)
Ζητούν Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις από τη ΔΟΥ
Πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις Κεφαλαίου (λόγω απόκτησης περιουσιακών στοιχείων κλπ)
Είναι μέλη, εταίροι ή σχετιζόμενοι με επιχειρήσεις (ΟΕ, Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. κλπ)
Είναι εκπρόσωποι φορολογουμένων και διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος αντ’ αυτών (κηδεμόνας, εκκαθαριστής, φορολογικός αντιπρόσωπος, αντίκλητος κλπ)

Αρμόδια ΔΟΥ για την Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε μη Επιτηδευματία είναι η ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η κατοικία του.
Προκειμένου όμως να διευκολυνθεί η συναλλαγή του, μπορεί να αποδοθεί ΑΦΜ στον ενδιαφερόμενο από άλλη ΔΟΥ και ταυτόχρονα να διευθετηθεί υπηρεσιακά η ηλεκτρονική μεταγραφή του στην αρμόδια ΔΟΥ.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Σχετικά Νέα