Εκατοντάδες χιλιάδες ειδοποιητήρια σε οφειλέτες του Δημοσίου για να πληρώσουν τις δόσεις τους

Εκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα σε φορολογούμενους με χρέη στην εφορία έχει αποστείλει η φορολογική διοίκηση με τα οποία ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους στην εφορία, προκειμένου να μην χάσουν τη ρύθμιση στην οποία έχουν ενταχθεί. Για παράδειγμα, από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα απεστάλησαν περί τα 400.000 ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια σε φορολογούμενους που κινδύνευαν να χάσουν τη ρύθμισή τους. Μόνο τον Μάιο απεστάλησαν σε 121.300 φορολογούμενους οι οποίοι δεν είχαν πληρώσει εμπρόθεσμα μία μηνιαία δόση της ρύθμισής τους και βρίσκονται πολύ κοντά στη λήξη της προθεσμίας και της επόμενης δόσης.

Η νέα διαδικασία φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς, με τους φορολογούμενους να τακτοποιούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε αυτό έχει συμβάλει το νέο σύστημα ειδοποίησης, όπου ο οφειλέτης εφόσον δεν πληρώσει μία δόση της ρύθμισης, αυτόματα ενημερώνεται το ηλεκτρονικό σύστημα και στη συνέχεια στέλνει μήνυμα στον φορολογούμενο με το οποίο καλείται να πληρώσει τη δόση του. Το σύστημα λειτουργεί ως εξής:

– Όταν ο οφειλέτης δεν έχει πληρώσει εμπρόθεσμα μία μηνιαία δόση της ρύθμισής του και βρίσκεται πολύ κοντά στη λήξη της προθεσμίας και της επόμενης δόσης, λαμβάνει σχετική ειδοποίηση

– Όταν βρίσκεται πολύ κοντά στη λήξη της προθεσμίας υποβολής μιας δήλωσης, όπως, για παράδειγμα, φορολογίας εισοδήματος ή δήλωσης ΦΠΑ και δεν την έχει ακόμη υποβάλει, δεδομένου ότι και σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεων μια ρύθμιση μπορεί να χαθεί, λαμβάνει ειδοποίηση.

Με το μήνυμα που λαμβάνει ο οφειλέτης ενημερώνεται και για τις συνέπειες που θα αντιμετωπίσει όταν χάσει τη ρύθμιση, οι οποίες είναι οι εξής:

1. Θα καταστεί απαιτητό από την αρμόδια ΔΟΥ ολόκληρο το ανεξόφλητο υπόλοιπο της οφειλής του, προσαυξημένο με όλους τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

2. Ο οφειλέτης θα είναι “ανοιχτός” στην επιβολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.

3. Θα απολέσει και άλλα ευεργετήματα της ρύθμισής του, όπως η δυνατότητα λήψης φορολογικής ενημερότητας περιορισμένης διάρκειας ισχύος και η αναστολή των διαδικασιών άσκησης ποινικής δίωξης για μη καταβολή οφειλών στη φορολογική διοίκηση.

Σημειώνεται ότι με τις νέες διατάξεις η απώλεια της ρύθμισης είναι δυσκολότερη σε σχέση με τη μέχρι πρότινος διαδικασία. Συγκεκριμένα, οι οφειλέτες βρίσκονταν εκτός ρύθμισης εφόσον δεν υπέβαλλαν τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Επίσης η καθυστέρηση υποβολής τους ακόμη και για μία ημέρα οδηγούσε στην απώλεια των ρυθμίσεων για άλλες οφειλές. Το ίδιο ίσχυε και στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι δημιουργούσαν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με το νέο πλαίσιο οι φορολογούμενοι θα μπορούν να διατηρήσουν τις ρυθμίσεις οφειλών τους εφόσον:

– Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ εντός 3 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

– Έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις νέες οφειλές τους σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την πάροδο της προθεσμίας καταβολής τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ρυθμισμένες εμφανίζονται οφειλές ύψους 5,5 δισ. ευρώ, τη στιγμή που το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο υπερβαίνει τα 107 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, 608.000 φορολογούμενοι και επιχειρήσεις έχουν 850.625 ενεργές ρυθμίσεις με το συνολικό οφειλόμενο ποσό να ανέρχεται σε 5,5 δισ. ευρώ.

Αυτοί που συνήθως ρυθμίζουν τις οφειλές τους είναι οι φορολογούμενοι με μικρά χρέη έως 10.000 οι οποίοι ουσιαστικά επιλέγουν 12 ή 24 δόσεις για την αποπληρωμή του φόρου εισοδήματος ή του ΕΝΦΙΑ.

Συγκεκριμένα, το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών (23,8%) εντοπίζεται στο εύρος 500 με 10.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει το 26,2% για ποσά από 3.000 έως 5.000 ευρώ.

Τα νομικά πρόσωπα ρυθμίζουν οφειλές που ανήκουν στο εύρος από 10.000 έως 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία καταγράφονται χαμηλά ποσοστά ρύθμισης οφειλών τόσο σε χαμηλά ποσά οφειλής (ιδιαίτερα κάτω των 500 ευρώ), όσο και σε υψηλά ποσά οφειλής (άνω των 20.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και άνω των 150.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα).

Με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, με στόχο να διατηρηθούν αυτές που μπορούν να εισπραχθούν. Αυτή η εξέλιξη θα αποφορτίσει και τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης, οι οποίες ασχολούνται αναγκαστικά με οφειλέτες που έχουν πτωχεύσει, κληρονόμους οφειλετών κ.λπ., παρά το γεγονός ότι έχουν αποποιηθεί την όποια κληρονομιά.

Σύμφωνα λοιπόν με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη διαγραφή όσων απαιτούνται θα προχωρήσει στη δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων. Σκοπός της νέα μονάδας είναι:

– Η εξεύρεση προσωποποιημένων βιώσιμων ρυθμίσεων με έμφαση στις μεσαίες και μεγάλες οφειλές.

– Η κεντρικοποίηση διαχείρισης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης για φορολογικά και ασφαλιστικά χρέη προς το Δημόσιο.

– Η ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων και η αποφυγή χρεοκοπίας για όσες επιχειρήσεις μπορούν να διασωθούν.

– Η παρακολούθηση των υφιστάμενων ρυθμίσεων.

– Η έγκαιρη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

– Ο διαχωρισμός των οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης.

– Το ξεκαθάρισμα παλαιών οφειλών μέσω δημιουργίας και εφαρμογής νέου πλαισίου διαγραφής οφειλών.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα