Εγκρίθηκε η συμφωνία εξυγίανσης της Hellenic Steel Co

Tο τμήμα αναδιάρθρωσης της Deloitte Ελλάδος με επικεφαλής τον κ. Αλέξη Χατζηπαύλου, Financial Advisory Services Partner, έχει ορισθεί ως ειδικός σύμβουλος στην αναδιάρθρωση και πώληση μέρους του Ενεργητικού της υπό εκκαθάρισης Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρεία Χάλυβος, με διακριτικό τίτλο Hellenic Steel Co, από την 21η Ιουνίου 2018, κατόπιν πρόσκλησης διεθνούς δημοσίου διαγωνισμού από τους εκκαθαριστές της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενασχόλησης, συντάχθηκε πλάνο αναδιάρθρωσης και στη συνέχεια απεστάλη πρόσκληση υποβολής δημόσιων προσφορών για την εξαγορά των λειτουργικών παγίων στοιχείων της εταιρείας σε υποψήφιους επενδυτές. Στρατηγικός επενδυτής ορίσθηκε η Jordan International Co, σε συνέχεια της κατάθεσης στις 23 Νοεμβρίου 2018, επικαιροποιημένης βεβαίωσης περί διαθεσιμότητας κεφαλαίων €17 εκατομμύρια για την άμεση ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Επιπροσθέτως, ο κ. Αλέξης Χατζηπαύλου, σε συνεργασία με τους εκκαθαριστές της εταιρείας κ. Νικόλαο Μαράντο και κ. Δημήτρη Αντωνίου, διεξήγαγαν το σύνολο των διαπραγματεύσεων με τον βασικό πιστωτή της Hellenic Steel Co, ILVA SpA, γεγονός που οδήγησε στην κατάρτιση πλαισίου συμφωνίας εξυγίανσης. Αναλυτικά, στα πλαίσια του αρ.106δ, συντάχθηκε η έκθεση εμπειρογνώμονα για τη βιωσιμότητα του σχεδίου εξυγίανσης, με τη συναίνεση του 96,3% του συνόλου των πιστωτών. Το τίμημα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ορίσθηκε στα €12 εκατομμύρια, πλέον της ανάληψης του κόστους περιβαλλοντικών παρεμβάσεων. Σε περίπτωση που το αρμόδιο Υπουργείο δώσει παράταση στην ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο επενδυτής θα καταβάλει επιπλέον €1 εκατομμύριο.

Συγκεκριμένα, θα μεταβιβαστούν:

α) το βιομηχανοστάσιο και ο μηχανολογικός εξοπλισμός

β) μέρος του παθητικού της εταιρείας και συγκεκριμένα της ληφθείσας πρόβλεψης περιβαλλοντικών παρεμβάσεων που απαιτούνταν να πραγματοποιηθούν για την επαναλειτουργία του εργοστασίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω παρεμβάσεις εκτιμήθηκαν από ανεξάρτητο εκτιμητή στο ύψος των € 6,5 εκ.

Εξίσου σημαντικά όμως είναι και τα κοινωνικά ωφέλη της συμφωνίας, στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς έχουν προβλεφθεί από τον επενδυτή άμεσες προσλήψεις 400 εργαζομένων στην πρώτη επαναλειτουργία της βιομηχανικής μονάδας.

Επιπρόσθετα αν ισχύσει η παράταση για την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, οι πιστωτές θα λάβουν αναλογικά €1 εκατομμύριο επιπλέον.

Από πλευράς του, ο CEO της Deloitte Ελλάδος, κ. Δ. Κουτσόπουλος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που πετύχαμε μια βιώσιμη συμφωνία εξυγίανσης, η οποία θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την νέα εταιρεία που θα προέλθει από την εξαγορά των λειτουργικών παγίων στοιχείων της Hellenic Steel Co, από την Jordan International Co. Η συγκεκριμένη συμφωνία είναι ακόμα πιο σημαντική για την κοινωνική της αποτύπωση, καθώς η επαναλειτουργία της βιομηχανικής μονάδας θα δημιουργήσει 400 νέες θέσεις εργασίας, κάτι που μας κάνει ιδιαιτέρα περήφανους, καθώς επίσης αποτελεί και την πρώτη πετυχημένη αναδιάρθρωση η οποία συνδυάζεται με νέα επένδυση στον κλάδο την Χαλυβουργίας».

Σημειώνεται ότι τη νομική υποστήριξη παρείχε το γραφείο Σωτηριάδη και Συνεργάτες.

Σχετικά Νέα