ΔΥΠΑ: Ποιες Περιφέρειες συγκέντρωσαν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας

Τα στοιχεία μηνός Οκτωβρίου για τους εγγεγραμμένους άνεργους στην ΔΥΠΑ ανακοίνωσε η Υπηρεσία. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, σε 900.297 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Οκτώβριο 2023. Από αυτά 492.597 (ποσοστό 54,7%) άτομα ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 407.700 (ποσοστό 45,3%) ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

  •  Οι άνδρες ανήλθαν σε 309.787 άτομα (ποσοστό 34,4%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 590.510 άτομα (ποσοστό 65,6%).
  • Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανήλθε σε 291.111 άτομα (ποσοστό 32,3%).
  • Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας 1 εκπαίδευσης συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανήλθε σε 425.464 άτομα (ποσοστό 47,3%).

Ποιες Περιφέρειες συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανήλθε  σε 303.259 άτομα (ποσοστό 33,7%) και 180.177 άτομα (ποσοστό 20,0%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων  για τον μήνα Οκτώβριο 2023, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανήλθε  σε 118.497 άτομα, από τα οποία οι 108.951 (ποσοστό 91,9%) ήταν κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 9.546 (ποσοστό 8,1%) ήταν εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες  ανήλθαν σε 45.687 (ποσοστό 38,6%) και οι γυναίκες σε 72.810 (ποσοστό61,4%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 96.855 (ποσοστό 81,7%) ήταν κοινοί, 1.428 (ποσοστό 1,2%) ήταν οικοδόμοι, 9.546 (ποσοστό 8,1%) ήταν εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.084 (ποσοστό 0,9%) ήταν εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 9.429 (ποσοστό 8,0%) ήταν εκπαιδευτικοί και 155 (ποσοστό 0,1%) ήταν  λοιποί.

 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας όπως καταγράφονται για τον Οκτώβριο 2023 κατά Φύλο, Ηλικιακή κατηγορία, Εκπαιδευτικό επίπεδο, Υπηκοότητα και Περιφέρεια και η ποσοστιαία κατανομή τους στο σύνολο της Χώρας.

 

 

 

 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μεταβολές των εγγεγραμμένων και των επιδοτούμενων από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Οκτώβριο 2022 καθώς και από τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο 2023.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων για τον μήνα Οκτώβριο 2023 ανήλθε σε 900.297 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -41.867 άτομα (-4,4%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Οκτώβριο 2022 και αύξηση κατά 63.584 άτομα (7,6%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο 2023.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Οκτώβριο 2023 ανήλθε σε 118.497 άτομα καταγράφοντας αύξηση κατά 4.420 άτομα (3,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Οκτώβριο 2022 και μείωση κατά -62.583 άτομα (-34,6%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο 2023.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα