Δώρο Χριστουγέννων 2023: Ποιοι το δικαιούνται ,πως υπολογίζεται ,πότε καταβάλλεται

Οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τα δώρα εορτών είναι δημοσίας τάξεως, με συνέπεια να μην επιτρέπεται και να είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, μεταξύ εργοδότη και ασφαλισμένου  καθώς και η παραίτηση του εργαζόμενου από την αξίωση καταβολής τους.

Γράφει η *Μαργαρίτα Κάρδαρη

 Ποιοι το δικαιούνται

Με Νόμο του 2012 και συγκεκριμένα το Ν 4093/2012 έχουν περικοπεί τα Δώρα και τα επιδόματα σε συνταξιούχους Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και σε εν ενεργεία Δημοσίους υπαλλήλους και παραμένουν σε ισχύ για τους υπαλλήλους του Ιδιωτικού τομέα . Δώρο Χριστουγέννων επίσης δικαιούνται και οι άνεργοι που επιδοτούνται από την ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ καθώς και οι επιδοτούμενες με επίδομα μητρότητας .

 Μισθωτοί λοιπόν του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών.

Επίσης Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται και επιδοτούμενοι μακροχρόνια άνεργοι καθώς και επιδοτούμενοι άνεργοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι .

Πώς υπολογίζεται

Γίνεται διάκριση σε σχέση με το αν ο μισθωτός εργάζεται και μισθό ή ημερομίσθιο και ανάλογα με το αν εργάζεται με πλήρη ή μερική απασχόληση .

Αν ο εργαζόμενος έχει εργασθεί από 01/05/2023 μέχρι 31/12/2023   δικαιούται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Αν έχει εργασθεί μικρότερο  χρονικό διάστημα τότε δικαιούται 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια – ανάλογα με το πώς αμείβονται – για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Βάση για τον υπολογισμό του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τo δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

  Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσό του δώρου προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων

Tο δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί  μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Νοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Το πρώτο 10ημερο του Δεκεμβρίου  καταβάλλεται  από τη ΔΥΠΑ το Δώρο Χριστουγέννων σε δεκάδες χιλιάδες επιδοτούμενους ανέργους.

Έχει ήδη αρχίσει να καταβάλλεται από 4 Δεκεμβρίου

ΟΙ απαιτήσεις από Δώρα που δεν καταβλήθηκαν παραγράφονται μετά από μια πενταετία βάσει του άρθρου 250 παρ. 17 του Αστικού Κώδικα .

Ποινικό Αδίκημα η μη καταβολή του Δώρου

Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.  Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας και την επιβολή σχετικών κυρώσεων

*Δικηγόρος-Εργατολόγος

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα