ΔΝΤ: Η πανδημία θα αυξήσει την ανισότητα στις αναδυόμενες οικονομίες

Έκθεση του ΔΝΤ για την ανισότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες

Οι αναδυόμενες οικονομίες αναπτύχθηκαν σημαντικά τις δύο δεκαετίες πριν από την πανδημία του COVID-19, επιτρέποντας μείωση της φτώχειας και αύξηση στο προσδόκιμο ζωής.

Ωστόσο, η κρίση θέτει σε κίνδυνο μεγάλο μέρος αυτής της προόδου ενώ ταυτόχρονα διευρύνει το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, υπογραμμίζει σε ανάλυσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

«Παρά την πρόοδο προ-πανδημίας στη μείωση της φτώχειας και τη διάρκεια ζωής, πολλές από αυτές τις χώρες έχουν αγωνιστεί να μειώσουν την εισοδηματική ανισότητα.

Ταυτόχρονα, βίωσαν διαρκώς υψηλά ποσοστά ανενεργών νέων, μεγάλη ανισότητα στην εκπαίδευση και μεγάλα κενά στις οικονομικές ευκαιρίες για τις γυναίκες.

Ο COVID-19 αναμένεται να επιδεινώσει την ανισότητα, καθώς τα μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας είχαν δυσανάλογες επιπτώσεις σε ευάλωτους εργαζόμενους και γυναίκες», αναφέρει το Ταμείο.

Όπως υπογραμμίζει το ΔΝΤ, η ικανότητα εργασίας από το σπίτι ήταν καθοριστική.

Μια πρόσφατη μελέτη του ΔΝΤ δείχνει ότι η ικανότητα εργασίας από το σπίτι είναι χαμηλότερη μεταξύ των εργαζομένων χαμηλού εισοδήματος από ό,τι για τους υψηλόμισθους.

Με βάση δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τομείς με δραστηριότητες που είναι πιο πιθανό να πραγματοποιηθούν από το σπίτι σημείωσαν μικρότερη μείωση της απασχόλησης.

Αυτά τα δύο γεγονότα αποδεικνύουν οι εργαζόμενοι με χαμηλό εισόδημα έχουν λιγότερες πιθανότητες να εργαστούν από το σπίτι και πιο πιθανό να χάσουν τη δουλειά τους ως αποτέλεσμα της πανδημίας, γεγονός που θα επιδείνωνε την κατανομή εισοδήματος.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η εκτιμώμενη επίδραση του COVID-19 στη διανομή εισοδήματος είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν των προηγούμενων πανδημιών.

Μάλιστα, τα οφέλη για τις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς και τις αναπτυσσόμενες χώρες χαμηλού εισοδήματος που επιτεύχθηκαν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση θα μπορούσαν να αντιστραφούν.

Αυτή η διευρυνόμενη ανισότητα θα έχει σαφή αντίκτυπο στην ευημερία των ανθρώπων, προειδοποιεί το Ταμείο.
Όπως σημειώνει, ως λύση, οι επενδύσεις σε προγράμματα επανεκπαίδευσης και επαναπροσδιορισμού μπορούν να ενισχύσουν τις προοπτικές απασχόλησης για προσαρμόσιμους εργαζομένους των οποίων τα καθήκοντα εργασίας ενδέχεται να έχουν μακροπρόθεσμες αλλαγές ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

Εν τω μεταξύ, η επέκταση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο και η προώθηση της οικονομικής σύμπτωσης θα είναι σημαντική για έναν ολοένα και περισσότερο ψηφιακό κόσμο της εργασίας.

Η χαλάρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για την ασφάλιση ανεργίας και η επέκταση της αμειβόμενης οικογένειας και της άδειας ασθενείας, μπορούν επίσης να μετριάσει τον αντίκτυπο που έχει η κρίση στις θέσεις εργασίας.

Η κοινωνική συνδρομή υπό τη μορφή μεταφοράς μετρητών υπό όρους, γραμματόσημα τροφίμων και διατροφικές και μεσαίες παροχές για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, δεν πρέπει να αποσυρθούν πρόωρα.

bankingnews.gr

Σχετικά Νέα