Ριζικές αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο προωθεί η κυβέρνηση.