Διεθνής Διαφάνεια: Η Ελλάδα στους ουραγούς της ΕΕ στο Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς

Βελτιώθηκε οριακά η θέση της Ελλάδας στο Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς 2020 (Corruption Perception Index – CPI) που δημοσιεύθηκε σήμερα από την Διεθνή Διαφάνεια (Transparency International).

Ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς 2020 κατατάσσει 180 χώρες και περιοχές ανάλογα με τα αντιληπτά επίπεδα διαφθοράς του δημόσιου τομέα, αντλώντας από 13 αξιολογήσεις εμπειρογνωμόνων και έρευνες στελεχών επιχειρήσεων. Χρησιμοποιεί μια κλίμακα βαθμολογίας από το 0 (πολύ διεφθαρμένη) έως το 100 (πολύ ακέραιη).

Η Δανία και η Νέα Ζηλανδία βρίσκονται στην κορυφή του Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) 2020, με 88 πόντους αμφότερες. Συρία, Σομαλία και Νότιο Σουδάν κατατάσσονται τελευταίες, με 14, 12 και 12 πόντους, αντίστοιχα.

Για το 2020, η Ελλάδα συγκεντρώνει 50 πόντους, από 48 πόντους το 2019, κατατασσόμενη στην 59η θέση παγκοσμίως, από 60η πέρυσι.

«Η χώρα μας εξακολουθεί να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς για το 2020 – την θέλουμε στην καρδιά της Ευρώπης!», δήλωσε η Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας, Δρ Άννα Δαμάσκου.

Η ίδια τόνισε πως η παρατεταμένη περίοδος της πανδημία, με συνακόλουθα την αβεβαιότητα και τον αποπροσανατολισμό των πολιτών συμβάλλουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι διεφθαρμένοι μπορούν να επωφεληθούν από την κρίση προς όφελός τους.

«ΓΙΑ ΑΥΤΟ, Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΡΟΠΟ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ. Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ, ΩΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ», ΕΙΠΕ.

Για την εξάλειψη της διαφθοράς και την καλύτερη αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων, η Διεθνής Διαφάνεια συνιστά σε όλες τις κυβερνήσεις:

  • Ενίσχυση των θεσμών εποπτείας, για να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι φτάνουν σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Οι αρμόδιες για την καταπολέμηση της διαφθοράς αρχές και τα αρμόδια όργανα εποπτείας πρέπει να έχουν επαρκή κεφάλαια, πόρους και ανεξαρτησία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  • Διασφάλιση ανοικτών και διαφανών συμβάσεων για την καταπολέμηση των παραβάσεων, τον εντοπισμό περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και τη διασφάλιση δίκαιων τιμών.
  • Υπεράσπιση της δημοκρατίας και εξασφάλιση χώρου για την Κοινωνία των Πολιτών, ώστε να δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για τη διεκδίκηση λογοδοσίας εκ μέρους των κυβερνήσεων.
  • Δημοσίευση σχετικών δεδομένων και εγγύηση της πρόσβασης σε πληροφορίες, για να διασφαλιστεί ότι το κοινό έχει εύκολη πρόσβαση σε έγκαιρες και ουσιαστικές πληροφορίες.

Σχετικά Νέα