Διαδικτυακά παίγνια (remote gambling): Ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια – Το προφίλ της αγοράς

Τα τυχερά παίγνια, που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου (remote gambling), αποτέλεσαν κατά την τελευταία δεκαετία έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της αγοράς παιγνίων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα το 2023, τα έσοδα που προήλθαν από τα παίγνια που διεξάγονται διαδικτυακά παρουσίασαν αύξηση 26,67% επί του TGR (πονταρίσματα) και 17,43% επί του GGR (των εσόδων των παρόχων μετά την αφαίρεση των φόρων) σε σύγκριση με το 2022.


Μεγάλο μέρος της αύξησης αυτής οφείλεται στο γεγονός ότι, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, μεγάλο μέρος των παικτών ματοκυλίστηκε από το επίγειο δίκτυο διεξαγωγής στο διαδικτυακό παίγνιο. Επιπλέον, από τα παίγνια αυτά προήλθε το 74,91% του συνολικού κύκλου εργασιών (TGR) όλων των παιγνίων (μαζί με τα επίγεια), και το 33,46% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων (GGR), σε σύγκριση πάντοτε με το 2022.

Σε όρους TGR και GGR, τα παίγνια της κατηγορίας του στοιχήματος προκαθορισμένης απόδοσης (Fixed Odds Betting), στην οποία περιλαμβάνονται οι υποκατηγορίες real events, virtual events, καταλαμβάνουν το 28,59% του συνολικού κύκλου εργασιών (TGR) έναντι 71,41% που καταλαμβάνει η κατηγορία των λοιπών διαδικτυακών παιγνίων (Other Online Games), στην οποία περιλαμβάνονται οι υποκατηγορίες live casino, poker και slots. Tα παίγνια της κατηγορίας του στοιχήματος προκαθορισμένης απόδοσης καταλαμβάνουν το 44,49% των ακαθαρίστων εσόδων (GGR) έναντι 55,51% που προέρχεται από την κατηγορία των λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.

Σε ό,τι αφορά την απόδοση κερδών στους παίκτες (pay out), τα παίγνια της κατηγορίας στοιχήματος προκαθορισμένης απόδοσης καταλαμβάνουν το 28,07% του συνολικού ποσού που αποδόθηκε στους παίκτες κατά το έτος 2023, ενώ τα παίγνια της κατηγορίας λοιπών διαδικτυακών παιγνίων καταλαμβάνουν το 71,93%.

Η αδειοδότηση των εταιρειών
Ήδη από 2021 ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της διαδικασίας αδειοδότησης των εταιρειών που λειτουργούν στο πλαίσιο της ρυθμισμένης πλέον αγοράς των διαδικτυακών παιγνίων στην ελληνική επικράτεια. Από το σύνολο είκοσι τεσσάρων (24) εταιρειών που έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, αδειοδοτήθηκαν μέχρι το τέλος του 2023, συνολικά 18 εταιρείες.

Έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις έναρξης διεξαγωγής παιγνίων (Go live), υπό την ισχύ της άδειας τύπου 1 και τύπου 2, για 15 εταιρείες, κατόπιν υποβολής στην ΕΕΕΠ σχετικής αίτησης. Κατά το 2023, εκδόθηκε απόφαση έναρξης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, πλην εκείνου του στοιχήματος προκαθορισμένης ή μη απόδοσης, από τον Φορέα Εκμετάλλευσης με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Α.Ε.».

Συστατικά στοιχεία που ελέγχονται για την έγκριση της αίτησης έναρξης της διεξαγωγής των παιγνίων (Go live) αποτελούν, μεταξύ άλλων, η προηγούμενη έγκριση των συμβάσεων προσχώρησης που συνάπτονται μεταξύ των Κατόχων Αδειών και των παικτών, η υποβολή των συμβάσεων των Κατόχων Αδειών με τους Κατασκευαστές των παιγνίων που προσφέρουν, η έγκριση του περιεχομένου των ιστοτόπων των Κατόχων, πληροφορίες που αφορούν στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που χρησιμοποιούν και πληροφορίες που αφορούν στους χώρους εγκατάστασης των υποδομών διεξαγωγής κ.λπ.

Κατά το 2021, χορηγήθηκαν από την ΕΕΕΠ, για πρώτη φορά στην ελληνική επικράτεια, άδειες διεξαγωγής Τύπου 1 για διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος σε δεκατέσσερις (14) εταιρείες και άδειες διεξαγωγής Τύπου 2 για διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων σε δεκαπέντε (15) εταιρείες, το έτος 2022 δεν χορηγήθηκαν νέες άδειες, ενώ το έτος 2023 χορηγήθηκαν δύο (2) επιπλέον άδειες Τύπου 1 και τρεις (3) νέες άδειες Τύπου 2.

Έτσι στην αγορά σήμερα κατέχουν άδειες οι εξής:


BETMED LIMITED 1 & 2
PLUMO LIMITED 1 & 2
LUCKY STREAM LIMITED 1 & 2
ΟΠΑΠ Α.Ε. 1 & 2
STOIXIMAN LIMITED 1 & 2
N1 GREECE LIMITED 2
SPORTING ODDS LIMITED 1 & 2
BWIN.GR LIMITED 1 & 2
VISTABET LIMITED 1 & 2
INTERWETTEN GAMING LIMITED 1 & 2
LEVEL UP LIMITED 1 & 2
GAMART LIMITED 1 & 2
NETBET ENTERPRISES LTD 1 & 2
B2B GAMING SERVICES (MALTA) LIMITED 1 & 2
DIAMOND LINK LIMITED 1 & 2
ELLADIX LIMITED 1 & 2
BROBET LIMITED 1 & 2
EXOPLAY LIMITED 2

 

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα