ΔΕΗ: Στις 22 Αυγούστου η ΓΣ για την εκλογή νέου ΔΣ

Η ΔΕΗκαλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Αυγούστου 2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Συμπλήρωση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Σχετικά Νέα