«Δάρδανος» και «Ιόλαος» – Αυτά είναι τα επιχειρησιακά σχέδια για πυρκαγιές και πλημμύρες

Ο Δάρδανος, ο γιος του Δία και της Ηλέκτρας, καλείται να… αντιμετωπίσει τις έκτακτες ανάγκες και τη διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, σε… 170 σελίδες.

Αυτή είναι η ονομασία του σχεδίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των συνεπειών μιας πλημμύρας. Μία εβδομάδα μετά τις πλημμύρες σε Κινέτα, Θάσο, Χαλκιδική, Ρόδο και άλλα σημεία της Ελλάδας, όπου έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής δημοσιοποιεί το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο θα παρουσιαζόταν την ημέρα εκδήλωσης των πλημμυρικών φαινομένων, κάτι που αναβλήθηκε, ωστόσο η λειτουργία του κρατικού μηχανισμού στηρίχθηκε πάνω σε αυτό το μοντέλο διαχείρισης.

Το νέο σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις 4 φάσεις των προπαρασκευαστικών δράσεων περιφερειών, δήμων, την ενεργοποίηση και την επιφυλακή Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, Λιμενικού, ΕΚΑΒ, Στρατού και άλλων κρατικών φορέων. Επισημαίνει με λεπτομέρειες και χαρτογράφηση τα σημεία επαπειλούμενων περιοχών και τις ενέργειες κινητοποίησης φορέων και ιδιωτών, που έχουν καταχωριστεί αναλυτικά στο σχετικό Μητρώο. Σημαντικό κομμάτι του «Δάρδανου», πέρα από τις προληπτικές ενέργειες αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων, περιλαμβάνουν η διαχείριση των συνεπειών, η υποστήριξη των πληγέντων, η αποκλιμάκωση της κατάστασης, η ενημέρωση και, φυσικά, η άμεση οικονομική ενίσχυση. Τουλάχιστον 7 σελίδες του μνημονίου ενεργειών αφιερώνονται στη λήψη αποφάσεων για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Όλα όσα περιλαμβάνει το συγκεκριμένο σχέδιο εμπεριέχουν παλιά και νέα στοιχεία, τα οποία όμως απαιτούν έγκαιρες και γρήγορες διασυνδέσεις-συνέργειες ανάμεσα σε φορείς και επικεφαλής για την έγκαιρη υλοποίησή τους, προκειμένου να αποφευχθούν τραγωδίες όπως στη Μάνδρα και το Μάτι.

4 φάσεις

Το συγκεκριμένο σχέδιο είχε έναρξη ισχύος στις 18 Νοεμβρίου 2019. Στο μέρος με τις κύριες δράσεις περιλαμβάνονται οι 4 φάσεις των προπαρασκευαστικών ενεργειών.

1η φάση Συνήθης ετοιμότητα: Συντήρηση εξοπλισμού, εξασφάλιση επικοινωνιών, μνημόνια συνεργασίας, σύγκληση συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας. Η μελέτη και η εκτέλεση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας δεν αποτελούν αντικείμενο του «Δάρδανου», καθώς η υλοποίησή τους περιγράφεται αναλυτικά στα 7187/7-10-2019 και 7767/30-10-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. Σε αυτή τη φάση γίνονται οι παρακάτω ενέργειες:

• Αναθεώρηση, επικαιροποίηση, εναρμόνιση σχεδίων πολιτικής προστασίας των εμπλεκόμενων φορέων.

• Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την υλοποίηση δράσεων.

• Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών.

• Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων.

• Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς.

• Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

• Συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών.

• Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) και Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ).

• Εξασφάλιση διασύνδεσης και συνεργασίας Κέντρων Επιχειρήσεων.

• Προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού.

2η φάση Αυξημένη ετοιμότητα: Αυτή η κατάσταση ετοιμότητας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου ορίζεται από τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και συνδέεται με τις παρακάτω δράσεις:

• Ετοιμότητα προσωπικού και μέσων.

• Ενημέρωση του κοινού.

• Ενημέρωση αγροτών, κτηνοτρόφων.

Σε αυτή τη φάση, εξετάζονται και οι περιοχές που θα πλήξουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και καθορίζουν τις ενέργειες, όπως:

• Υδρογραφικό δίκτυο.

• Γεωμορφολογία της λεκάνης απορροής.

• Κορεσμός επιφανειακού εδάφους από προηγούμενες βροχοπτώσεις.

• Φυτοκάλυψη εδάφους.

• Χρήσεις γης.

3η φάση Αμεση κινητοποίηση-Επέμβαση: Είναι η φάση εκδήλωσης του φαινομένου και κινητοποίησης των αρμόδιων φορέων, που επικεντρώνεται σε:

• Απεγκλωβισμό και διάσωση πολιτών από Πυροσβεστικό Σώμα.

• Λήψη μέτρων Τροχαίας από Ελληνική Αστυνομία.

• Μέτρα προστασίας εργαζομένων από τους υπεύθυνους λειτουργίας υποδομών ή εγκαταστάσεων.

• Λήψη απόφασης για οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών.

• Αρση εμποδίων οδικού δικτύου.

• Ελεγχο δικτύου πόσιμου νερού.

• Οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων.

• Μέτρα ασφάλειας από ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία πολιτών και περιουσίας.

• Άμεση επαναλειτουργία δικτύων ηλεκτροδότησης.

• Καθαρισμό πλημμυρισμένων περιοχών.

• Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης.

• Κήρυξη περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

• Λήψη απόφασης διακοπής μαθημάτων.

4η φάση Αποκατάσταση-Αρωγή: Σε αυτή δρομολογούνται περαιτέρω δράσεις αρωγής στους πληγέντες, εκτίμηση ζημιών, αποφάσεις αποκατάστασης των καταστροφών. Σε αυτό το κομμάτι του συστήματος κινητοποίησης αντιμετωπίζονται τα εξής:

• Παροχή βοήθειας στους πληγέντες-φιλοξενία.

• Οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη πρώτων αναγκών, αντικατάσταση οικοσκευής.

• Οριοθέτηση πληγείσης περιοχής.

• Καταγραφή και αποζημίωση των καταστροφών στο ζωικό και το φυτικό κεφάλαιο.

• Επαναλειτουργία δικτύων (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΥΑ, πάροχοι σταθερής-κινητής τηλεφωνίας).

• Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο.

Χαρτογράφηση 15 περιοχών υψηλού κινδύνου

Στον «Δάρδανο» γίνεται μια χαρτογραφική αποτύπωση των περιοχών που έχουν κηρυχθεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας σε παράθεση με τις ζώνες δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ προχώρησε σε μία χαρτογράφηση των περιοχών που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πλημμυρικών φαινομένων την περίοδο 2015-2019 σε παράθεση με αυτές υψηλού κινδύνου, καθώς και τις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς 100 ετών.

Στόχος η διευκόλυνση περιφερειών και δήμων στη δρομολόγηση έργων και δράσεων που αφορούν τόσο τον έλεγχο λειτουργίας και τη συντήρηση των υφιστάμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας όσο και στον προγραμματισμό και την εκτέλεση νέων έργων με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας, που συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων με δυσμενείς επιπτώσεις.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργήθηκαν 15 χάρτες σε επίπεδο περιφέρειας, οι οποίοι έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ, στην ενότητα «Θεματικοί Χάρτες Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας», και θα σταλούν προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Δήμαρχοι και περιφερειάρχες αποφασίζουν εκκένωση, προληπτική απομάκρυνση

Την ευθύνη λήψης της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 108 του

Ν. 4229/2014 αναφέρεται ρητά ότι την έχουν οι κατά τόπους δήμαρχοι και, αν η καταστροφή επηρεάζει πάνω από έναν δήμο, η απόφαση είναι του αρμόδιου περιφερειάρχη. Σε έναν συνδυασμό άρθρων, την απόφαση απομάκρυνσης μπορεί να λάβει ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ή ο συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από σχετική εξουσιοδότηση. Η λήψη της βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη του περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη του πλημμυρικού φαινομένου. Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της.

Ο δήμαρχος, μαζί με τους επικεφαλής των φορέων που εμπλέκονται, πριν λάβει την απόφαση πρέπει να εξασφαλίσει τα παρακάτω:

• Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν.

• Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς με βάση τον αριθμό των ατόμων.

• Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών.

• Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών (πόρτα πόρτα, ΜΜΕ, ραδιοφωνικοί σταθμοί).

• Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας.

• Τη διασφάλιση των επικοινωνιών μεταξύ των φορέων.

• Την υποδοχή και τη φροντίδα των πολιτών.

• Το χρονικό διάστημα απομάκρυνσης από την περιοχή.

Οι ενέργειες σε περίπτωση πολυάριθμων θανάτων

Στην περίπτωση που ένα πλημμυρικό φαινόμενο προκαλέσει πολυάριθμους θανάτους, ενεργοποιείται το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ). Σε ένα τέτοιο συμβάν, όπως η περίπτωση της Μάνδρας Αττικής, η διαχείρισή του υπερβαίνει τις δυνατότητες των ιατροδικαστικών Αρχών και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Γι’ αυτόν τον σκοπό καταρτίστηκε το σχέδιο διαχείρισης απωλειών στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», ωστόσο αναμένεται η 3η έκδοσή του με βάση νεότερες θεσμικές αλλαγές. Αυτό θα καθορίζει ένα σύστημα για την κατάλληλη οργάνωση και συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση συμβάντων με πολυάριθμου θανόντες.

Ο συντονισμός αυτός αφορά στη διασύνδεση επιμέρους δράσεων μεταξύ Αρχών που εμπλέκονται στη διαχείριση των συνεπειών, δηλαδή Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα, ανάλογα με το είδος και τον τόπο του περιστατικού και την εύρεση και τη διάθεση των πρόσθετων πόρων. Η ενεργοποίηση του ΣΔΑΑ γίνεται από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μετά από σχετικό αίτημα της φυσικής ηγεσίας κάποιου από τα Σώματα Ασφαλείας που εμπλέκονται, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί ταυτόχρονα ή παράλληλα με κάθε ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ανά κατηγορία καταστροφής.

«Ιόλαος», ώστε να μην υπάρξει ξανά… Μάτι

Άμεση αναγγελία φωτιάς, έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών

Σε αυτή την επιτακτική ανάγκη συντονισμού δράσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων και καθορισμού αρμοδιοτήτων, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει τον πρωταρχικό και επιχειρησιακό ρόλο αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας πρέπει να προβαίνει στα παρακάτω:

• Εκπόνηση/επικαιροποίηση επιχειρησιακού σχεδιασμού (έγκαιρος εντοπισμός, αναγγελία, επέμβαση, καταστολή).

• Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υφιστάμενες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και τη σύνταξη τοπικών επιχειρησιακών σχεδίων για την άμεση αναγγελία (οργάνωση συστήματος αναγγελίας).

• Διασφάλιση λειτουργίας ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών και πληροφοριακών συστημάτων.

• Εξασφάλιση εφοδιασμού του Π.Σ. με υλικό, οχήματα και μηχανήματα.

• Διασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΕΜΑΚ.

• Μικτές εποχούμενες περιπολίες σε δάση.

• Συμμετοχή στα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα ΣΤΟ των δήμων στο πλαίσιο προετοιμασίας/ετοιμότητας και αντιμετώπισης κινδύνων.

Χάρτης περιοχών υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών

 

Χάρτης περιοχών υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών.

ΚΥΑ… συνεργασίας

Ο «Ιόλαος», σε εφαρμογή της ΚΥΑ 181752/2052/02-05-2019, αναφέρει ότι το Πυροσβεστικό Σώμα μεριμνά για την έγκαιρη έκδοση ενιαίων κανόνων, οδηγιών και κατευθύνσεων στις περιφερειακές πυροσβεστικές υπηρεσίες για τη συνεργασία τους με τις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο καταστολής των δασικών πυρκαγιών.

Η συνεργασία τους αφορά και τη διασπορά των δυνάμεων επιφυλακής, ώστε να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις των περιπόλων. Παράλληλα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του συστήματος άμεσου εντοπισμού και αναγγελίας δασικών πυρκαγιών, το Πυροσβεστικό Σώμα θα συνεργάζεται με τις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες για τον καθορισμό του απαιτούμενου αριθμού των παρατηρητηρίων-πυροφυλακίων και της ορθότερης διασποράς τους προκειμένου να στελεχωθούν και να ενταχθούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Η συνεργασία θα επεκταθεί και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ασφάλειας και αποφυγής ατυχημάτων σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών.

Οι διευκρινίσεις της συνεργασίας καθορίζονται λεπτομερώς, καθώς στο παρελθόν οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες δεν ήταν αγαστές. Στην ίδια ΚΥΑ αναφέρεται πως όταν στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία περιέλθει η πληροφορία για την έναρξη δασικής πυρκαγιάς ενημερώνεται αμέσως ο εκπρόσωπος της Δασικής Υπηρεσίας, προκειμένου να συνεργαστούν για την καλύτερη αντιμετώπισή της. Παρόμοια… υποχρέωση έχει και το ΕΣΚΕ, να ενημερώνει τη Δασική Υπηρεσία, ενώ, αν βρίσκονται σε εξέλιξη πολλά περιστατικά δασικών πυρκαγιών κρίσιμα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ζητείται υποχρεωτικά και η γνώμη του δασικού υπαλλήλου. Επίσης, το Πυροσβεστικό Σώμα παρέχει στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος τα στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών που έχει στη διάθεσή του και συνεργάζεται μαζί της για τη σύνταξη των οριστικών πινάκων.

Αποφυγή εγκλωβισμού στους δρόμους, αποτροπή πλιάτσικου

Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, η Ελληνική Αστυνομία, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, μία από αυτές όμως κατακρίθηκε, ίσως και άδικα, για τα μέτρα Τροχαίας στα σημεία της φωτιάς, όπως το μοιραίο καλοκαίρι στη Λ. Μαραθώνος. Η Ελληνική Αστυνομία είναι αρμόδια:

• Για τη λήψη μέτρων Τροχαίας για τη διευκόλυνση της κίνησης των πυροσβεστικών οχημάτων, ασθενοφόρων, οχημάτων ΟΤΑ και άλλων που εμπλέκονται στην καταστολή.

• Μέτρα Τροχαίας προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, τόσο στην πληγείσα περιοχή όσο και ευρύτερα, εκτροπή ροής κυκλοφορίας προς αποφυγή εγκλωβισμού τους στην πυρκαγιά, καθώς και μέτρων διευκόλυνσης των πολιτών που απομακρύνονται από αυτή.

• Λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας στην πληγείσα περιοχή.

• Συμβολή στην υλοποίηση της απόφασης για οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών λόγω πυρκαγιών όταν αυτή ληφθεί από τα αρμόδια Αποκεντρωμένα Οργανα Πολιτικής Προστασίας.

• Περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από δασικές πυρκαγιές, μέχρι την παράδοσή τους στους κατόχους.

Υδροληψίες, θαλάσσιοι απεγκλωβισμοί και διασώσεις

Και στο Λιμενικό Σώμα, πέρα από την έκδοση διαταγών και κατευθυντήριων οδηγιών εξασφάλισης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές, διάθεση μέσων, έπειτα από συνεννόηση με το Πυροσβεστικό Σώμα, για εναέρια επιτήρηση κ.λπ., υπάρχουν κάποιες μικρές τροποποιήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τις αρμοδιότητές του. Το άρθρο 5 του Ν. 4150/2013 τροποποιήθηκε, όπως και το Π.Δ. 13/2018, τα οποία αναφέρουν πως το Λιμενικό Σώμα είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για:

• Τη λήψη μέτρων ασφάλειας ναυσιπλοΐας ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής, σε περιπτώσεις υδροληψίας από πυροσβεστικά αεροσκάφη και ετοιμότητας πλωτών μέσων του Λιμενικού για παροχή βοήθειας στα αεροσκάφη, εφόσον απαιτηθεί.

• Την ενημέρωση από τα περιπολικά σκάφη και οχήματα προς τον θάλαμο επιχειρήσεων σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς.

• Τη διευκόλυνσή της από θαλάσσης μεταφοράς με πλωτά μέσα του Λιμενικού, προσωπικού και μέσων επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και υλικών και μέσων για την περίθαλψη πληγέντων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

• Τον αποκλεισμό χερσαίων και θαλάσσιων χώρων, απομάκρυνση πολιτών-θαλάσσιων μέσων, σκαφών κ.λπ. και δημιουργία διόδων/ζωνών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από φορείς αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών.

• Τη λήψη μέτρων για διασφάλιση τάξης, τροχαίας κίνησης, οδικής ασφάλειας στους χώρους αρμοδιότητάς του.

• Τη συμβολή στην υλοποίηση της απόφασης για οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών από θαλάσσης λόγω δασικών πυρκαγιών.

• Τη συμβολή στην από θαλάσσης διάσωση και παροχή συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλούνται ή εκτίθενται σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα από τις δασικές πυρκαγιές.

• Τη συμμετοχή στον απεγκλωβισμό ατόμων διά θαλάσσης.

• Την έρευνα και τη διάσωση σε περιοχές αρμοδιότητάς του.

Αντιμετώπιση μαζικών απωλειών

Με τον Ν. 4633/2019, το ΕΚΑΒ πρέπει να προβεί, μεταξύ άλλων, στη συντήρηση ασθενοφόρων, κινητών ιατρικών μονάδων, στη λειτουργία Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών και στη ρύθμιση δυσλειτουργιών στο σύστημα εφημέρευσης των νοσοκομείων του ΕΣΥ και αντιμετώπισης κάθε μορφής κρίσεων και έκτακτων καταστάσεων.

Το ΕΚΑΒ, εκτός από την αποστολή ασθενοφόρων και τη διακομιδή ασθενών, είναι αρμόδιο για την ενεργοποίηση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία συντονίζει επιτελικά και επιχειρησιακά τις δραστηριότητες των κατά τόπους δυνάμεων. Σε περίπτωση μαζικού συμβάντος ενεργοποιεί την εφαρμογή των ειδικών σχεδίων αντιμετώπισης μαζικών απωλειών υγείας του ΕΚΑΒ με την κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων δομών.

Στην Προεδρία της Κυβέρνησης η επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης

Στον «Ιόλαο» ενεργό ρόλο στο επικοινωνιακό κομμάτι της εξέλιξης και των συνεπειών μιας δασικής πυρκαγιάς έχει η Προεδρία της Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, διά της Διεύθυνσης Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων, σύμφωνα με τον Ν. 4622/2019-ΦΕΚ 133/Α’/2019, είναι αρμόδια για: Τον σχεδιασμό και την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές, όπως η εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

• Την ενημέρωση των εκπροσώπων των ελληνικών και διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών από δασικές πυρκαγιές.

• Την έκδοση σχετικών ανακοινώσεων, δελτίων Τύπου, στοιχείων και ενημερώσεων.

• Τη συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες. • Τη συμβολή στην επεξεργασία σχεδίων διαχείρισης επικοινωνιακών κρίσεων και στην αντιμετώπισή τους μέσω του συντονισμού των δράσεων του συστήματος διαχείρισης της εικόνας της χώρας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως και η Γενική Γραμματεία Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι αρμόδια για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την εκτέλεση έργων και εργασιών καθαρισμού βλάστησης κατά μήκος των οδικών αξόνων που έχουν αποδοθεί με συμβάσεις παραχώρησης.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Σχετικά Νέα